Έρευνες - Μελέτες

Τα δύο τρίτα των καταγγελιών από καταναλωτές, αφορούν τo ηλεκτρονικό εμπόριο

commercetablet

Την πορεία ανόδου της δημοτικότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη φαίνεται ότι ακολουθούν και τα προβλήματα, που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές. Μέσα σε περίπου μια δεκαετία οι καταγγελίες των καταναλωτών, που σχετίζονται με θέματα διασυνοριακού e-commerce έφτασαν να αποτελούν (2014) περισσότερο από τα δύο τρίτα (ποσοστό 78%) του συνόλου των καταγγελιών από μόλις 29% το 2005.

Ενώ το 2005 οι καταγγελίες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη αποτελούσαν το 29%, σήμερα αντιπροσωπεύουν το 68%Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net), το οποίο γιόρτασε τα δέκα χρόνια του θεσμού των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ). Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, τα τελευταία δέκα χρόνια, τα ΕΚΚ έχουν δεχθεί πάνω από 650.000 αιτήματα/ερωτήματα για πληροφορίες και συμβουλές, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κατά τα έτη 2012-2014 διαπιστώθηκε αύξηση των σχετικών αιτημάτων - ερωτημάτων κατά 30%.

Επιπλέον, έχουν διαχειρισθεί 300.000 καταγγελίες καταναλωτών, που αφορούσαν διασυνοριακές αγορές, ενώ έχουν επιτύχει να επιλύσουν πάνω από τα 2/3 των καταγγελιών αυτών με φιλικό τρόπο, αζημίως για τον καταναλωτή, παρακάμπτοντας τη χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική οδό. Τέλος, καταμετρήθηκαν πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκέψεις στις ιστοσελίδες των E.K.K. μόνο κατά το 2014.Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net), που λειτουργεί στα 28 Κράτη – μέλη στις Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία και την Ισλανδία και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας.

Η κορύφωση των εορτασμών έγινε στις 2 Ιουνίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου εγκαινιάσθηκε έκθεση για τη συνεισφορά του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή τη δεκαετία 2010-2015.

Υψηλά στην ατζέντα
“Η πολιτική για την προστασία καταναλωτών βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής, λόγω της σημαντικής συμβολής της στις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Μια ισχυρή και συνεκτική πολιτική για τους καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο για τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Με τη διεύρυνση του αριθμού των καταναλωτών, που προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές, ο ρόλος των ΕΚΚ καθίσταται σημαντικότερος από ποτέ στην παροχή συμβουλών στους καταναλωτές και τη διασφάλιση ότι τα δικαιώματά τους θα γίνονται σεβαστά και ότι, κατ' επέκταση, μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία”, σχολίασε κατά την εκδήλωση η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κυρία Jourová.

“Σήμερα, πάνω από τα 2/3 των καταγγελιών, που λαμβάνει το ECC-Net, αφορούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, γεγονός που αποδεικνύει ότι αφενός οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δραστηριοποιούνται ενεργά στο σύγχρονο περιβάλλον της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και αφετέρου, ότι εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τα Ε.Κ.Κ. για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Και όλα αυτά, τη στιγμή που υπολογίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου €11,7 δις  το χρόνο, εφόσον αξιοποιήσουν όλο το εύρος των επιλογών για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται on-line στην Ε.Ε. και κεφαλαιοποιήσουν, τελικά, τα πλεονεκτήματα της ανταγωνιστικότητας, που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά”
, σχολίασε από την πλευρά της η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδος και Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή, κυρία Αθηνά Κοντογιάννη.