Έρευνες - Μελέτες

Το 1/3 των επιχειρηματικών συμφωνιών αφορούν τον κλάδο της τεχνολογίας

technologyyy

Μπορεί οι εντυπωσιακές, μεγάλου μεγέθους, συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων να αποτελούν παρελθόν, μπορεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση να έχει καταστεί - σε μεγάλο βαθμό - δυσχερής και ακριβή, ωστόσο, η τεχνολογία συνεχίζει να γοητεύει τους επενδυτές.

 

Σε επίπεδο όγκου, ο κλάδος της τεχνολογίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές το 1ο εξάμηνο του 2023Δεν είναι τυχαίο ότι το 1ο εξάμηνο του 2023 ο κλάδος της Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών κατέγραψε τις ισχυρότερες επιδόσεις, αντιστοιχώντας στο 28% της παγκόσμιας δραστηριότητας συναλλαγών για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Εντούτοις, σε επίπεδο αξίας, ο κλάδος της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων ήταν κυρίαρχος με 23% της συνολικής αξίας, μολονότι αντιστοιχεί σε μόλις το 9% του αριθμού των συναλλαγών.

 

Πάντως, ακόμη και σε τομείς, που καταγράφουν τα υψηλά επίπεδα συμφωνιών, όπως αυτοί των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και της ενέργειας, τα deals σχετίζονται με ευρύτερες τάσεις, όπως η τεχνολογική καινοτομία, η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση.

 

Όπως επισημαίνει η εξαμηνιαία έκδοση της μελέτης “Global M&A Industry Trends: 2023 Mid-Year Update” της PwC, η τεχνολογία ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και επιτρέπει στους επικεφαλής των εταιρειών να τις ψηφιοποιήσουν και να τις μετασχηματίσουν. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει καταλυτικό ρόλο και ο αντίκτυπός της στις επιχειρήσεις και την οικονομία ευρύτερα θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων.

 

Καταλύτης η ενέργεια

Οι συντάκτες της σχετικής έρευνας σχολιάζουν ότι, σήμερα, τα εταιρικά και ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα κινούνται προκειμένου, είτε να αποκτήσουν νέες επιχειρήσεις, είτε να πουλήσουν αυτές που έχουν στην κατοχή τους, κατοχυρώνοντας κέρδη. Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων παίρνει και άλλες μορφές, με τις εταιρείες να αναζητούν τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους και επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας.

 

Αντίστοιχα, η ενεργειακή κρίση μεταβάλλει τα δεδομένα σε μια σειρά από τομείς, δημιουργώντας ευκαιρίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Για παράδειγμα, μια σειρά αυτοκινητοβιομηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων από τον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας προβαίνουν στην απόκτηση μεταλλευτικών εταιρειών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέταλλα και ορυκτά, που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών και την αποθήκευση ενέργειας.

 

Η συνολική εικόνα

Σε απόλυτους αριθμούς, η αξία των συμφωνιών μειώθηκε κατά περίπου 8% ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 2022 και το 1ο εξάμηνο του 2023. Για τις μεγάλου μεγέθους συμφωνίες, οι οποίες ξεπερνούν το $1 δισ., η μείωση της αξίας των συναλλαγών ήταν σχεδόν διπλάσια.

 

Ο αντίστοιχος αριθμός των μεγάλων συμφωνιών μειώθηκε κατά περίπου 58% σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2021. Αντίθετα, ο αριθμός των συμφωνιών αξίας μικρότερης του $1 δισ. μειώθηκε κατά μόλις 24% την ίδια περίοδο, ενώ σε σχέση με το πρώτο μισό του 2020, η πτώση ήταν 14% σε όγκο και 40% σε αξία.

 

Το μέλλον

Με βάση την τρέχουσα εικόνα της αγοράς, η μελέτη εκτιμά ότι το δεύτερο μισό του 2023 θα χαρακτηριστεί από πιο ενδιαφέρουσες και εμβληματικές ευκαιρίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον κλάδο, όμως ένα πιο σταθερό περιβάλλον θα διευκολύνει τους εμπλεκόμενους στην αποτίμηση των συναλλαγών.

 

“Παράλληλα, με τις  Εξαγορές και τις Συγχωνεύσεις να αποτελούν έναν πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων αναμένεται να τις αξιοποιήσουν προκειμένου να επανατοποθετήσουν τις εταιρείες τους, να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν βιώσιμα αποτελέσματα”, τονίζει η ίδια μελέτη.