Έρευνες - Μελέτες

Έλλειμα ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων στα ευρωπαϊκά σχολεία

teenagers-phone

Ψηφιακές ανισότητες παρατηρούνται, επί ευρωπαϊκού εδάφους, όσον αφορά στην πρόσβαση των μαθητών σε ψηφιακά εργαλεία και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τις αποκλίσεις να είναι έντονες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

 

Βρετανοί, Ολλανδοί και Πορτογάλοι μαθητές απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλείαΓια παράδειγμα, οι Βρετανοί, οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι μαθητές απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης, τα οποία ανέρχονται σε 87%-88%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 70% περίπου για τους Ούγγρους, Ιταλούς και Έλληνες μαθητές. 

 

Στο μεταξύ, συνολικά, μόλις λίγα περισσότερα από τα μισά σχολεία προσφέρουν διαδικτυακή διδασκαλία, και μόνο το 59% αυτών παρέχει στους μαθητές συσκευή για εκπαίδευση από το σπίτι. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία, μόνο 2 στους 5 μαθητές έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση, που παρέχεται από τα σχολεία τους.

 

Πάντως, οι ίδιοι οι γονείς τάσσονται εμφανώς υπέρ της ψηφιακής εκπαίδευσης. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις γονείς (73%) είπαν ότι θα στήριζαν την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το 85% ισχυρίστηκε ότι η ψηφιακή εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό αντικείμενο στη σχολική ύλη.

 

Μάλιστα, οι γονείς στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από έρευνα της εταιρείας Ipsos, για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone, ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών 

 

Ψηφιακές ανισότητες

Στην έρευνα, όπου συμμετείχαν 10.000 γονείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτυπώνεται η ανησυχία αναφορικά με την ποιότητα των ψηφιακών εργαλείων για τους μαθητές στα σχολεία και η ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη των δασκάλων με καθοδήγηση και εκπαίδευση.

 

Πιο συγκεκριμένα, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ενώ οι γονείς είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, κρίνουν πως απαιτούνται δράσεις για τη διασφάλιση πόρων και υποδομών, ως προϋπόθεση για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το 85% των γονέων πιστεύει ότι οι προοπτικές καριέρας του παιδιού τους εξαρτώνται σημαντικά από τις ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, μόνο τα τρία τέταρτα (78%) αυτών ανέφερε ότι τα παιδιά έχουν πράγματι πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και οι διαδραστικοί πίνακες στην τάξη του σχολείου.

 

Η προηγούμενη σχετική έρευνα του Ιδρύματος Vodafone αφορούσε στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σχολείο του 21ου αιώνα και παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2022, κατόπιν συνεντεύξεων με 3.000 δασκάλους σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και εκεί το 75% των ευρωπαίων δασκάλων τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης προτύπων και πολιτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση, που θα διασφαλίζουν ότι οι μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.