Έρευνες - Μελέτες

Μέτρα για τόνωση της ηλεκτροκίνησης λαμβάνει η Ε.Ε.

ev_car

Νέους κανόνες για την περαιτέρω τόνωση της ηλεκτροκίνησης, για περισσότερα πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα με απλή και εύκολη επαναφόρτιση, αλλά και για καθαρότερα καύσιμα στις θαλάσσιες μεταφορές, λαμβάνει η Ε.Ε.

 

Σταθμοί επαναφόρτισης ανά 60 χλμ. για αυτοκίνητα και ανά 120 χλμ. για φορτηγά και λεωφορείαΣταθμοί επαναφόρτισης ανά 60 χλμ. για αυτοκίνητα και ανά 120 χλμ. για φορτηγά και λεωφορείαΟι νέοι κανόνες εντάσσονται στο πλαίσιο του πακέτου για την προσαρμογή στον στόχο του 55% “Fit for 55”. Στόχος του πακέτου είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και να απαλλάξει τις μεταφορές από τις εκπομπές άνθρακα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα πρώτα μέτρα είναι η δημιουργία περισσότερων και πιο εύχρηστων σταθμών φόρτισης. Οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία ότι, μέχρι το 2026, θα πρέπει να εγκατασταθούν σημεία ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων με ελάχιστη ισχύ 400 kW ανά τουλάχιστον 60 χλμ. κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, με την ισχύ του δικτύου να αυξάνεται στα 600 kW μέχρι το 2028.

 

Για φορτηγά και λεωφορεία, θα πρέπει να παρέχονται σταθμοί φόρτισης ανά 120 χλμ. Οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να εγκατασταθούν στις μισές κύριες οδούς της Ε.Ε. μέχρι το 2028 και με ισχύ 1400 kW έως 2800 kW, ανάλογα με την εκάστοτε οδό.

 

Οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσουν ότι μέχρι το 2031 θα εγκατασταθούν σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ ανά τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα.

 

Οι χρήστες οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να μπορούν να πληρώνουν εύκολα στα σημεία επαναφόρτισης (με κάρτες πληρωμής ή συσκευές ανέπαφων συναλλαγών και χωρίς να χρειάζεται να έχουν συνδρομή). Η δε τιμή αυτών των “καυσίμων” θα πρέπει να εμφανίζεται ανά κιλοβατώρα, ανά κιλό ή ανά λεπτό/συνεδρία.

 

Βάση δεδομένων

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, επίσης, ότι μέχρι το 2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει μια βάση δεδομένων της Ε.Ε. στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα. Στόχος είναι να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τους χρόνους αναμονής και τις τιμές σε διάφορους σταθμούς.

 

Στο μεταξύ, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για καθαρότερα ναυτιλιακά καύσιμα. Τα πλοία θα πρέπει να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγουν, μειώνοντας σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 την ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου στην ενέργεια που χρησιμοποιούν κατά 2% μέχρι το 2025 και κατά 80% μέχρι το 2050.

 

Αυτό θα ισχύει για τα πλοία άνω των 5000 κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία είναι κατ' αρχήν υπεύθυνα για το 90% των εκπομπών CO2. Θα ισχύει επίσης για το σύνολο της ενέργειας που χρησιμοποιείται επί του πλοίου εντός ή μεταξύ λιμένων της Ε.Ε., καθώς και για το 50% της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μετακινήσεις, όπου ο λιμένας αναχώρησης ή άφιξης βρίσκεται εκτός Ε.Ε. ή σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε.

 

Για να μειωθεί δραστικά η ατμοσφαιρική ρύπανση στα λιμάνια, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα επιβατηγά πλοία θα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν από το 2030 την ηλεκτροδότηση από την ξηρά για όλες τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, όσο βρίσκονται αγκυροβολημένα σε προβλήτες μεγάλων λιμένων της Ε.Ε.

 

Οι νέοι κανόνες θέτουν, επίσης, στόχο χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων 2% από το 2034, εάν η Επιτροπή αναφέρει ότι το 2031 τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης (RFNBO) αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του μείγματος καυσίμων.