Έρευνες - Μελέτες

8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν την τεχνολογία κομβική για τη ζωή τους

people-technology6

Εξόχως σημαντική για την καθημερινότητά της θεωρεί η πλειοψηφία των Ευρωπαίων την ψηφιακή τεχνολογία. Το 80% των πολιτών στην Ευρώπη εκτιμά, μάλιστα, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα είναι σημαντικές στη ζωή τους έως το 2030, παρόμοιο ποσοστό σε σύγκριση με το 2021 (81%). Μόνον ένας στους πέντε Ευρωπαίους, το 20%, πιστεύει ότι δεν θα είναι σημαντικός ο ρόλος της τεχνολογίας το 2030.

 

Η προηγμένη συνδεσιμότητα και η ισχυρότερη κυβερνοασφάλεια ζητούμενα για τους ΕυρωπαίουςΔεδομένης της μεγάλης σημασίας που αποδίδουν στην ψηφιακή τεχνολογία, οι πολίτες στην Ευρώπη θεωρούν σημαντικό να εξασφαλιστούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για την ψηφιακή τους ζωή. Η προστασία των χρηστών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατατάσσεται ως πρώτη προτεραιότητα προς αυτήν την κατεύθυνση (30%), ακολουθούμενη από τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας (27%) και την προστασία από παραπληροφόρηση και παράνομο περιεχόμενο (26%).

  

Περί ψηφιακών δεξιοτήτων

Την παραπάνω εικόνα, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών αποτυπώνει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα ευρήματά του, δεδομένου του ρόλου που παίζει, πλέον, η ψηφιακή τεχνολογία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών (67%) ζητούν περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση για να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Επίσης, τα δύο τρίτα των πολιτών (66%) θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


  

Ψηφιακά δικαιώματα

Μόνο οι μισοί (50%) Ευρωπαίοι θεωρούν, πάντως, ότι τα ψηφιακά τους δικαιώματα προστατεύονται επαρκώς στην Ευρώπη, ενώ πάνω από ένας στους τρεις (36%) πιστεύει ότι η Ε.Ε. δεν προστατεύει ικανοποιητικά τα δικαιώματά τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Πάνω από τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

 

Στο μεταξύ, περισσότεροι από τους μισούς (57%) των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι τα δικαιώματα, που ισχύουν εκτός σύνδεσης, πρέπει να γίνονται σεβαστά και στο διαδίκτυο.

 

Επιπλέον, ένα ποσοστό 45% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η εφαρμογή των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών στη χώρα τους δεν είναι ικανοποιητική, όσον αφορά τη διασφάλιση ασφαλών ψηφιακού περιβάλλοντος και περιεχομένου για παιδιά και νέους, με το 43% να λέει ότι αυτά τα δικαιώματα δεν προστατεύονται καλά και πάνω από το ένα τρίτο των πολιτών (36%) να πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και από διάφορες πτυχές

 

Μια μειοψηφία (40%) των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο έλεγχος των δικών του δεδομένων και της ψηφιακής κληρονομιάς προστατεύεται καλά στη χώρα τους.


  

Στενότερη συνεργασία

Περισσότερο από το 80% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο για να προωθήσουν την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και για να τονώσουν την καινοτομία, ώστε να είναι ανταγωνιστικές οι εταιρείες παγκοσμίως.

 

Τέλος, οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για τη διασφάλιση ασφαλών ψηφιακών περιβαλλόντων και περιεχομένου για παιδιά και νέους ή για τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων ή της ψηφιακής κληρονομιάς.