Έρευνες - Μελέτες

Στα $590 δισ. οι κρατικές ψηφιακές δαπάνες το 2023

peoplewalk

Βαριά ψηφιακή ατζέντα υλοποιούν - και - το 2023 οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Παρά τη γενική οικονομική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις, οι κρατικές δαπάνες για ΙΤ αυξάνονται και το τρέχον έτος, καθώς οι κυβερνήσεις, παγκοσμίως, αντιλαμβάνονται τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια σίγουρη θωράκιση έναντι της διεθνούς ύφεσης.

 

Η Gartner προβλέπει ότι οι παγκόσμιες κρατικές δαπάνες για την Πληροφορική θα αυξηθούν κατά 8% το 2023“Οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις ψηφιακές επενδύσεις για να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια αναταραχή”, αναφέρει η εταιρεία ερευνών Gartner σε σχετικό της report. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι παγκόσμιες κρατικές δαπάνες Πληροφορικής αναμένεται να ανέλθουν φέτος σε $590 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

 

Ενδεικτικό της σημασίας, που αποδίδουν οι κρατικοί φορείς στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι το γεγονός ότι, μέχρι το 2026, πάνω από το 75% των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο θα μετρά τις επιδόσεις του σε θέματα ψηφιοποίησης, έχοντας εισάγει σχετικά εργαλεία αξιολόγησης των ρυθμών ψηφιοποίησης.

 

“Οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως ο πληθωρισμός και η έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι κατά τόπους επιπτώσεις τους, δοκιμάζουν τις ικανότητες των κυβερνητικών Chief Information Officers (CIOs) να ανταποκριθούν στις ψηφιακές απαιτήσεις με τους κατάλληλους μηχανισμούς. Παρά τη διαπίστωση αυτή, το 2023, οι κυβερνητικοί οργανισμοί θα παραμείνουν συνεπείς στη δέσμευσή τους να επενδύουν σε ψηφιακά προγράμματα”, αναφέρει η Gartner.

  

Που επενδύουν

Οι κυβερνήσεις, ανά τον κόσμο, δαπανούν ολοένα και περισσότερα κεφάλαια από τους προϋπολογισμούς τους για το ΙΤ, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου εφαρμογές. Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, το 2023 το 57% των κυβερνητικών CIOs σχεδιάζει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών από 42% το 2022.

 

Ως αποτέλεσμα, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις επιμένουν ότι το Λογισμικό θα παραμείνει το τμήμα με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των δαπανών το 2023. Ειδικότερα, οι ψηφιακές επενδύσεις κρατικών φορέων στο Λογισμικό αναμένεται να αυξηθούν φέτος κατά 13,5% έναντι του 2022.

 

Αυτό μεταφράζεται σε συνολικές κρατικές δαπάνες της τάξης των $184 δισ. στο Software το 2023. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού εφαρμογών θα αυξηθούν κυρίως υποστηριζόμενες από περισσότερες προσφορές λύσεων που βασίζονται στο “Λογισμικό ως Υπηρεσία” (Software as a Service -SaaS).

 

Επιπλέον, οι κρατικές δαπάνες για Υπηρεσίες Πληροφορικής θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το 2023. Οι περιορισμένοι πόροι για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων πληροφορικής γίνονται ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα καθώς πολλές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη ταλέντων στο ΙΤ.

 

Για να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία κρίσιμων υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής, ορισμένοι κυβερνητικοί οργανισμοί θα υιοθετήσουν μια στρατηγική εργατικού δυναμικού “πολλαπλών πηγών”, βελτιστοποιώντας τη χρήση εσωτερικών ταλέντων, με τις Υπηρεσίες Πληροφορικής να ευνοούνται από αυτή την τάση.