Έρευνες - Μελέτες

Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των online αγορών θέλει η Ευρώπη

commercecard_2

Τον Κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR), ο οποίος ενισχύει τους κανόνες ασφάλειας για τα προϊόντα, που πωλούνται τόσο εντός, όσο και εκτός Διαδικτύου, ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο κανονισμός θα ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς για τα μη ασφαλή προϊόντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών στην περίπτωση που αγοράζουν μη ασφαλή προϊόντα.

 

Πράσινο φως από το Συμβούλιο σε νομοθεσία, που θα κάνει τα προϊόντα ασφαλέστερα για τους καταναλωτέςΟ Κανονισμός, που εκδόθηκε, ενισχύει την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών και διευκολύνει τους καταναλωτές να επισκευάζουν, να επιστρέφουν ή να αντικαθιστούν μη ασφαλή προϊόντα. Μετά την επίσημη έκδοση του κανονισμού και την έναρξη ισχύος του, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός, οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν εντοπίζουν επικίνδυνο προϊόν στην πλατφόρμα τους και πρέπει να θεσπίσουν ενιαίο σημείο επαφής, που θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων

 

Επιπλέον, οι Αρχές εποπτείας της αγοράς θα μπορούν να διατάσσουν τις διαδικτυακές αγορές να αφαιρούν τα επικίνδυνα προϊόντα από τις πλατφόρμες τους ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτά.

 

Δικαίωμα επισκευής

Συνολικά, καθιερώνεται ενιαίο καθεστώς εποπτείας της αγοράς, που θα ισχύει για όλα τα προϊόντα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, εάν ένα προϊόν αποδειχθεί μη ασφαλές, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα και να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τους καταναλωτές

 

Επιπρόσθετα, εάν ένα προϊόν πρέπει να ανακληθεί, οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα επισκευής, αντικατάστασης ή επιστροφής των χρημάτων (και θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τουλάχιστον δύο από αυτές τις επιλογές).

 

Μάλιστα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πρόσωπο υπεύθυνο για τα προϊόντα που πωλούνται εντός και εκτός διαδικτύου (ανεξαρτήτως της προέλευσης του προϊόντος), το οποίο θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα τεχνικού φακέλου, οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια.

 

“Με τον κανονισμό που εκδόθηκε, διασφαλίζουμε ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων, είτε πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου είτε με φυσική παρουσία. Εάν παίρνουμε στα σοβαρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες αισθάνονται σιγουριά για την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζουν, ανεξαρτήτως του τρόπου αγοράς τους”, σχολίασε σχετικά ο Erik Slottner, υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της Σουηδίας.

 

Καταναλωτικά προϊόντα

Με την οδηγία του 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων διασφαλίστηκε ότι όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της Ε.Ε., υπόκεινται σε γενικές απαιτήσεις ασφάλειας.

 

Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός αγαθών και προϊόντων, που πωλούνται στο διαδίκτυο, κατέστησε απαραίτητη την επικαιροποίηση, ώστε οι κανόνες να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων μετατρέπει την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία) σε κανονισμό (γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο στα κράτη-μέλη για αποκλίνουσα μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο).

 

Εκσυγχρονίζει τους κανόνες για όλους τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς), καθώς και για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις και αγορές. Η μετατροπή της οδηγίας σε κανονισμό θα εξασφαλίσει, επίσης, ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, που θα εγγυάται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.