Έρευνες - Μελέτες

774 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα δεχόταν η Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2023

cyber-attack

Μειωμένος, παρά τη διεθνή έξαρση, ήταν ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων που δέχτηκε η Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2023. Στη χώρα μας, ο αριθμός των εβδομαδιαίων επιθέσεων ανήλθε σε 774, μειωμένος κατά 5% σε ετήσια βάση.

 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των εβδομαδιαίων κυβερνοεπιθέσεων ήταν 774, ενώ η ετήσια μεταβολή του αριθμού των επιθέσεων ήταν -5%Παγκοσμίως, πάντως, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται, με την Αφρική και την Ασία να υποφέρουν περισσότερο. Αναλυτικά, οι εβδομαδιαίες επιθέσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 7% το 1ο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, με κάθε οργανισμό να αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο 1.248 επιθέσεις την εβδομάδα.

Ο τομέας της εκπαίδευσης/έρευνας αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 2.507 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022.

 

Ο κυβερνητικός/στρατιωτικός τομέας ήταν ο δεύτερος πιο στοχευμένος με μέσο όρο 1.725 επιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 3% από το προηγούμενο έτος.

 

Ο τομέας της Υγείας παρουσίασε σημαντική αύξηση των επιθέσεων με μέσο όρο 1.684 επιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας σημαντική ετήσια αύξηση 22%. Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή ήρθε στον τομέα Λιανικής/Χονδρικής, ο οποίος σημείωσε την υψηλότερη ετήσια αύξηση 49% με μέσο όρο 1.079 επιθέσεις την εβδομάδα. Επιθέσεις ανά περιοχή

Το 1ο τρίμηνο του 2023, η Αφρική ήταν εκείνη, που σημείωσε τον υψηλότερο αριθμό μέσων εβδομαδιαίων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ανά οργανισμό, με μέσο όρο 1.983 επιθέσεις, υποδεικνύοντας οριακή μείωση 2% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022.

 

Αντίθετα, η περιοχή APAC παρουσίασε τη σημαντικότερη ετήσια αύξηση του μέσου όρου εβδομαδιαίων επιθέσεων ανά οργανισμό, με αύξηση 16%, φθάνοντας κατά μέσο όρο τις 1.835 επιθέσεις ανά οργανισμό, ακολουθούμενη από την περιοχή της Βόρειας Αμερικής, με αύξηση 9% από έτος σε έτος, φτάνοντας τις 950 μέσες εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό.

  

Βάλλονται οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Check Point Research, 1 στις 31 επιχειρήσεις και οργανισμοί, παγκοσμίως, αντιμετώπισε μια ransomware επίθεση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το 1ο τρίμηνο του 2023.

 

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2022, όταν παρόμοιος αριθμός οργανισμών έπεσε θύμα τέτοιων επιθέσεων. Η Λατινική Αμερική σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 28%, όταν 1 στους 17 οργανισμούς αντιμετώπισε επίθεση ransomware.

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2023, σε εβδομαδιαίο μέσο όρο, 1 στους 75 οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάστηκε από επιθέσεις ransomware, υποδεικνύοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.  Στο Ισραήλ, σε εβδομαδιαίο μέσο όρο, 1 στους 17 οργανισμούς επηρεάστηκε από επιθέσεις ransomware, αύξηση 76%  σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2023, ο κυβερνητικός και ο στρατιωτικός τομέας ήταν οι πιο στοχευμένοι από επιθέσεις ransomware, με μέσο όρο 1 στους 20 οργανισμούς να επηρεάζονται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

 

Ο Χρηματοοικονομικός/Τραπεζικός τομέας ήταν ο δεύτερος που επηρεάστηκε περισσότερο, με περίπου 1 στους 25 οργανισμούς να αντιμετωπίζει τέτοιες επιθέσεις, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

 

Ο κλάδος της εκπαίδευσης / έρευνας ήταν ο τρίτος τομέας που  επηρεάστηκε περισσότερο, με 1 στους 26 οργανισμούς να επηρεάζονται από ransomware, υποδεικνύοντας μείωση 8% το περασμένο έτος.