Έρευνες - Μελέτες

Ενιαία αγορά δεδομένων θέλει να δημιουργήσει η Ευρώπη

datanew1

Στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή τους εντός της ΕΕ και σε όλους τους τομείς, προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών, των δημόσιων διοικήσεων και της κοινωνίας, προχωρά η ΕΕ. Αυτό επιδιώκει η Ένωση με την Πράξη για τα δεδομένα, η οποία προχωρά μετά από τον καθορισμό κοινής θέσης των κρατών μελών για τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους.

Η πράξη για τα δεδομένα θα απελευθερώσει το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό των δεδομένων και των τεχνολογιώνΜετά την πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων που εγκρίθηκε από τους συννομοθέτες το 2022, ο κανονισμός που συνιστά την πράξη για τα δεδομένα είναι η δεύτερη κυριότερη νομοθετική πρωτοβουλία που απορρέει από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Βάσει της πράξης για τα δεδομένα, τόσο τα άτομα όσο και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους μέσω ενός ενισχυμένου δικαιώματος φορητότητας, αντιγράφοντας ή μεταφέροντας δεδομένα εύκολα από διάφορες υπηρεσίες, σε περίπτωση που τα δεδομένα παράγονται μέσω έξυπνων αντικειμένων, μηχανών και συσκευών.

Η νέα νομοθεσία θα ενδυναμώσει καταναλωτές και επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν λόγο για το τι μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που παράγονται από τα συνδεδεμένα προϊόντα τους.

«Η πράξη για τα δεδομένα θα απελευθερώσει το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό των δεδομένων και των τεχνολογιών σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ» σχολίασε ο Erik Slottner, υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της Σουηδίας.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός
Ο σχετικός Κανονισμός προτείνει νέους κανόνες για το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Στόχος του είναι να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον, να τονώσει μια ανταγωνιστική αγορά δεδομένων, να προσφέρει ευκαιρίες για καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα και να καταστήσει τα δεδομένα πιο προσβάσιμα σε όλους.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, θέτει σε εφαρμογή εγγυήσεις κατά της παράνομης διαβίβασης δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών cloud και προβλέπει την ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μεταξύ τομέων.

Η συμφωνία επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου θα δώσει τη δυνατότητα στη σουηδική Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («τριμερείς διαλόγους») σχετικά με το τελικό κείμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας.

«Για να αναδειχθεί η ΕΕ πρωτοπόρος στην κοινωνία που βασίζεται στα δεδομένα, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε κοινή θέση («διαπραγματευτική εντολή») που παρέχει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους (πράξη για τα δεδομένα)» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.