Έρευνες - Μελέτες

7 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν ή θα προχωρήσουν σε υβριδική εργασία

teleworking

Τα δεδομένα στους χώρους και τους τρόπους εργασίας έχει αλλάξει άρδην η πανδημία, με το υβριδικό μοντέλο εργασίας, που συνδυάζει εργασία από το σπίτι και το γραφείο, να υιοθετείται ευρέως και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, ήδη, 7 στις 10 εταιρείες προχώρησαν ή θα προχωρήσουν σε υβριδικό μοντέλο εργασίας.

 

Η μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο διευκολύνεται με την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού, την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα μέσαΗ μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο διευκολύνεται με την προμήθεια από τις επιχειρήσεις επιπλέον εξοπλισμού, την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα μέσα. Στο μεταξύ, το 35% των εταιρειών υλοποίησε ή σχεδιάζει να υλοποιήσει αλλαγές στους χώρους εργασίας, π.χ. hot-desking, προσαρμοζόμενο στο υβριδικό μοντέλο.

 

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2022, η οποία στέλνει αισιόδοξα μηνύματα, αφού οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αφήνουν πίσω τους τη δύσκολη περίοδο των τριών τελευταίων ετών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της έρευνας για θέματα αποδοχών και παροχών στην ελληνική αγορά.

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 118 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους (λιανεμπορίου, καταναλωτικών προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, ασφαλιστικός, φαρμακευτικός) καλύπτοντας ένα εύρος μεγεθών κύκλου εργασιών και διασφαλίζοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα του συνόλου της αγοράς.

Περί μισθών

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το 78% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2022, με το ποσοστό των αυξήσεων να κινείται στο 2,1% (διάμεσος). Το ποσό, που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2022, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 9% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.

 

Στο μεταξύ, 6 στις 10 επιχειρήσεις παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 80% αυτών να παρέχει τέτοια προγράμματα στους εργαζόμενους ταυτόχρονα με την πρόσληψη τους.

 

Επιπλέον, το 88% και το 96% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης ζωής και υγείας, αντίστοιχα.

 

Οι  Εκθέσεις Αποτελεσμάτων (κλαδικές - λιανεμπορίου, ταχυκινούμενων προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, τραπεζικού, ασφαλιστικού, φαρμακευτικού, καθώς και συνολικά για όλη την αγορά) παρέχουν ολοκληρωμένη, αναλυτική πληροφόρηση για το συνολικό πακέτο αποδοχών για τις θέσεις εργασίας του κλάδου (σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, παροχές, όπως συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό πρόγραμμα, εταιρικό αυτοκίνητο, πιστωτική κάρτα, κάρτα σίτισης/διατακτικές, κ.α.).

 

“Παρατηρούμε κάποιες αυξήσεις στις σταθερές αποδοχές - με διαφοροποίηση ανά κλάδο - οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι τόσο υψηλές, ώστε να καλύψουν τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, καθώς και πρωτοβουλίες μεμονωμένης (“one off”) οικονομικής ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων για την υποστήριξή τους”, αναφέρει η KPMG. 

 

Και προσθέτει: “Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε σε τι βαθμό θα συνεχιστούν οι τάσεις αυτές στη νέα χρονιά και σε τι επιπρόσθετες αλλαγές θα προχωρήσουν οι εταιρείες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις επιθυμίες των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων τους, διακρατώντας παράλληλα τα σχετικά κόστη στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα”.