Έρευνες - Μελέτες

Σχεδόν 1 στις 4 δημόσιες εγγραφές αφορά εταιρείες τεχνολογίας

technology_software

Μπορεί η δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών το 2022να ήταν, ως επί το πλείστον, μειωμένη σε όλους τους τομείς, ορισμένοι κλάδοι, ωστόσο, σημείωσαν βελτίωση των επιδόσεων τους. Ο τομέας της τεχνολογίας συνέχισε να προηγείται σε επίπεδο δημόσιων εγγραφών, παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου των συναλλαγών.

 

Το 2022 ο τομέας της τεχνολογίας συνέχισε να προηγείται, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου των συναλλαγώνΑπό την πλευρά του, ο τομέας της ενέργειας κυριάρχησε το 2022 ως προς τα έσοδα, με ποσοστό 22%. Για την ακρίβεια, ο μέσος όρος των αντληθέντων κεφαλαίων το 2022 είναι 45% υψηλότερος από το 2021, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των μεγάλων δημόσιων εγγραφών, που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο της ενέργειας.

 

Σε γεωγραφική βάση, ορισμένες αγορές, όπως αυτή της ηπειρωτικής Κίνας, της Μέσης Ανατολής και ορισμένων χωρών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), είχαν σχετικά καλές επιδόσεις σε επίπεδο δημόσιων εγγραφών, παρά τη σημαντική παγκόσμια υποχώρηση.

 

Το 2022 η αγορά δημόσιων εγγραφών βρέθηκε, διεθνώς, σε πλήρη υποχώρηση, μετά τα ιστορικά υψηλά του 2021. Με μόνο 1.333 δημόσιες εγγραφές να συγκεντρώνουν $179,5 δισ., η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 45% και 61% ως προς τον αριθμό των συμφωνιών και τα έσοδα, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

 

Καθώς το μέσο μέγεθος των συναλλαγών περιορίστηκε λόγω των μειωμένων αποτιμήσεων και της κακής απόδοσης των χρηματιστηρίων, ήταν μικρότερος και ο αριθμός μεγάλων δημόσιων εγγραφών. Πάντως, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών ήταν αυξημένος κατά 16% αυξήθηκε σε σχέση με την προ-πανδημίας περίοδο.

  

Αυξημένη αστάθεια

Όπως τονίζει η ΕΥ στο “Global IPO Trends 2022”, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η παγκόσμια δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών επηρεάστηκε από την αυξημένη αστάθεια και άλλες δυσμενείς συνθήκες των αγορών, σε συνδυασμό με τις απογοητευτικές επιδόσεις πολλών δημόσιων εγγραφών, που ολοκληρώθηκαν το 2021.

 

“Σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και αυξανόμενων επιτοκίων, οι επενδυτές δεν έδειξαν ενδιαφέρον για νεοεισερχόμενες εταιρείες και στράφηκαν σε επενδυτικές επιλογές με μικρότερο ρίσκο”, αναφέρει το σχετικό report. Για τους ίδιους λόγους, η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών υποστηριζόμενων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παρουσίασε απότομη πτώση κατά 77% και 93% ως προς τον αριθμό και τα έσοδα, αντίστοιχα.

  

Η εικόνα στην Ευρώπη

Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής Ινδίας και Αφρικής (EMEIA), οι δημόσιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 53% και 55% ως προς τον αριθμό και τα έσοδα, αντίστοιχα, με 358 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $49,9 δισ. Ειδικότερα, στην Ευρώπη η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 78%, λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

 

Ωστόσο, σημειώθηκε αύξηση κατά 115% ως προς τα έσοδα, καθώς η περιοχή επωφελήθηκε από την ολοκλήρωση μεγάλων δημόσιων εγγραφών στον ενεργειακό και άλλους κλάδους. Στην περιοχή EMEIA πραγματοποιήθηκαν, επίσης, πέντε από τις 10 μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές φέτος.

  

Το μέλλον

Για το 2023, οι αναλυτές σχολιάζουν ότι υπάρχει μια ισχυρή δεξαμενή πιθανών δημόσιων εγγραφών στον ορίζοντα. “Παρ’ ότι η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών θα παραμείνει πιθανότατα περιορισμένη, τουλάχιστον κατά το 1ο τρίμηνο, φαίνεται να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, ώστε οι δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως να ανακτήσουν μεγαλύτερη δυναμική έως το 2ο εξάμηνο του έτους”, αναφέρει η ΕΥ.

 

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί και πάλι η αγορά: θετικό κλίμα και άνοδος στις επιδόσεις του χρηματιστηρίου, χαμηλότερος πληθωρισμός και τερματισμός των αυξήσεων των επιτοκίων, χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων και μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία.

 

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι πολλές υποψήφιες, για δημόσια εγγραφή, εταιρείες εξακολουθούν να υιοθετούν στάση αναμονής για το κατάλληλο παράθυρο ευκαιρίας. Προς το παρόν, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας, όπως η αύξηση των εσόδων, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές και όχι μόνο στις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη.

 

Καθώς υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης της τιμής της μετοχής των εταιρειών μετά τη δημόσια εγγραφή και της επικοινωνίας των στρατηγικών τους για θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance - ESG), οι επενδυτές θα εξετάζουν επίσης ολοένα και περισσότερο την ατζέντα ESG της υποψήφιας για δημόσια εγγραφή εταιρείας.