Έρευνες - Μελέτες

1 στις 3 επιχειρηματικές συμφωνίες αφορά στον κλάδο της τεχνολογίας

technology_1

Πρωταγωνιστής των επιχειρηματικών συμφωνιών, που συνάπτονται παγκοσμίως, παραμένει ο κλάδος της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Για την ακρίβεια, το 1ο εξάμηνο του 2022 πάνω από το 1/3 της αξίας των deals, που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσε τους κλάδους της τεχνολογίας, των media και των τηλεπικοινωνιών.

 

Το 1/3 της αξίας των deals αφορά στην τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμούΗ ψηφιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών παραμένει προτεραιότητα, διατηρώντας τον κλάδο στην κορυφή των επενδύσεων, που αφορούν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τα συνολικά κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1/4 του όγκου και το 1/3 της αξίας των συμφωνιών το 1ο εξάμηνο του 2022.

 

Εκτιμάται ότι η τεχνολογική ζήτηση θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων για λύσεις, που αφορούν στο λογισμικό και στη δημιουργία σχετικών υποδομών το 2ο εξάμηνο του 2022. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη Mελέτη PwC “Global M&A Industry Trends”, η τεχνολογία 5G, τα data centres, το metaverse και οι σχετικές εφαρμογές.

 

Στο μεταξύ, η ανάγκη του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ψηφιακές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη διαρκή πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά και από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις fintechs, σημαίνει ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα παραμείνουν καταλύτης μετασχηματισμού.

 

Επίσης, εξηγεί γιατί οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στη δεύτερη θέση αναφορικά με τις επενδύσεις σε  Ε&Σ  - υστερώντας μόνο σε σχέση με τον κλάδο της τεχνολογίας- και αντιστοιχώντας στο 1/4 της αξίας για το 1ο εξάμηνο του 2022.

 

Η συνεχιζόμενη εστίαση στην τεχνολογία, η διευρυνόμενη ζήτηση για βιώσιμες επενδυτικές επιλογές και οι χαμηλότερες αποτιμήσεις θα διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις Ε&Σ και το 2ο εξάμηνο του χρόνου.

 

Καταλύτης η τεχνολογία

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις(Ε&Σ) το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβραδύνθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2021, καθώς το δυσμενές κλίμα επηρέασε αρνητικά. Εντούτοις, ο κλάδος επέστρεψε στα επίπεδα του 2010 και οι συμφωνίες αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις στρατηγικές εταιρικής ανάπτυξης το επόμενο εξάμηνο.

 

Πολλοί από τους παράγοντες που καθόρισαν το πώς κινήθηκε η αγορά Ε&Σ στα τέλη του 2021 - όταν και κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ - θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο για την πραγματοποίηση συμφωνιών και στο 2ο μισό του 2022.

 

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η βελτίωση του χαρτοφυλακίου, τα κριτήρια ESG και πάνω από όλα η ανάγκη για την τεχνολογία που ψηφιοποίησε τα επιχειρηματικά μοντέλα. Όμως, η προσέγγιση ως προς το πώς θα γίνουν οι νέες συμφωνίες θα χρειαστεί νέα στόχευση σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

 

“Η στρατηγική αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε επιχειρηματική συμφωνία, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός στις αμοιβές, εδώ και δεκαετίες, η “Μεγάλη Παραίτηση”, η ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων και η αυξανόμενη εστίαση των εμπλεκομένων στη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα θα επηρεάσουν όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές επιδόσεις» αναφέρει η ίδια μελέτη.                                                                     

  

Προ πανδημίας

Οι συμφωνίες που αφορούν Ε&Σ επιβραδύνθηκαν το 1ο εξάμηνο του 2022, επιστρέφοντας στα προ πανδημίας επίπεδα, με μέσο όρο τις 25.000 συμφωνίες ανά εξάμηνο. Αντίστοιχα, σε επίπεδα προ πανδημίας επέστρεψε η αξία των συναλλαγών με την αποτίμηση του 1ου εξαμήνου του 2022 να ανέρχεται σε περίπου $2 τρισ.

 

Ποσό περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 1ου εξαμήνου του 2020 - μια περίοδο που και τότε χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές συνθήκες. Ο συνολικός αριθμός των megadeals, δηλαδή των συμφωνιών η αξία των οποίων ξεπερνά τα $5 δισ., παγκοσμίως μειώθηκε κατά το 1/3 σε σχέση με πέρυσι.

 

Εντούτοις, το 1ο εξάμηνο του 2022 καταγράφηκαν μια σειρά από συμφωνίες μεγάλου βεληνεκούς, τέσσερις εκ των οποίων συγκέντρωσαν  αξία που ξεπέρασε τα $50 δισ. έναντι μόλις μιας τέτοιας συμφωνίας το 2021.

 

Δέκα τομείς

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: “Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Γι’ αυτό ακριβώς η παρούσα έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών εξετάζει διεξοδικότερα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ευθυγραμμιστούν οι δύο στόχοι μας, ιδίως δεδομένου ότι λαμβάνουν σημαντική διάσταση ασφάλειας λόγω των τρεχουσών γεωπολιτικών αλλαγών. Για παράδειγμα, από το 2040, η ανακύκλωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή μετάλλων και ορυκτών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις νέες τεχνολογίες, εάν η Ευρώπη συμπληρώσει τις ελλείψεις της στον τομέα των πρώτων υλών. Η κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο μεταβάσεων, παράλληλα με την προσπάθειά μας για την επίτευξη ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, είναι η σωστή πορεία για το μέλλον”.

 

Γεωπολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και κανονιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασύνδεση

Η τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια επιβεβαιώνει την ανάγκη όχι μόνο να επιταχυνθεί η διττή μετάβαση, αλλά και να μειωθούν οι στρατηγικές εξαρτήσεις μας. Βραχυπρόθεσμα, η αστάθεια αυτή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για παράδειγμα, η βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για τη διττή μετάβαση θα παραμείνει ιδιαίτερα σημαντική, αυξάνοντας την πίεση για τη μετάβαση σε μικρότερες και λιγότερο ευάλωτες αλυσίδες εφοδιασμού και σε αλυσίδες εφοδιασμού σε φιλικές χώρες, όπου είναι δυνατόν.

 

 Για να επιτευχθεί αυτή η διασύνδεση, το οικονομικό μοντέλο της Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην ευημερία, στη βιωσιμότητα και στην κυκλικότητα. Η θέση της Ε.Ε. στη διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ενώ η κοινωνική δικαιοσύνη και το θεματολόγιο δεξιοτήτων θα είναι κάποιες από τις προϋποθέσεις επιτυχίας, παράλληλα με την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. 

Αναμένεται ότι θα χρειαστούν πρόσθετες, ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, επενδύσεις, ύψους σχεδόν $650 δισ. ετησίως έως το 2030.