Έρευνες - Μελέτες

Οι μισοί εργαζόμενοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους

peoplewalk

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου πληθωρισμού, συρρίκνωσης της αγοράς ταλέντου και αύξησης των διαθέσιμων θέσεων ευέλικτης εργασίας, οι εργαζόμενοι σήμερα εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη σημερινή θέση εργασίας τους. Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι (43%) υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να παραιτηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, οδηγούμενοι, κυρίως, από την επιθυμία για υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ευελιξία.

 

Το 43% των εργαζόμενων παγκοσμίως ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τους θέσεις εργασίας τους, για καλύτερες αμοιβές, εξέλιξη και ευελιξίαΣύμφωνα με την έρευνα της EY (2022 Work Reimagined Survey), το κύριο κίνητρο για τους εργαζόμενους, που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας, είναι η επιθυμία για υψηλότερες αμοιβές. Με τον αυξανόμενο πληθωρισμό να μαστίζει πολλές χώρες, πάνω από το ένα τρίτο όσων αναζητούν νέες θέσεις εργασίας (35%) αναφέρει ότι η αύξηση μισθού είναι ο κύριος στόχος, ενώ το 25% δηλώνει ότι αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

 

Το 42% των εργαζόμενων, που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς είναι το “κλειδί” για την αντιμετώπιση της φυγής προσωπικού - αλλά μόνο το 18% των εργοδοτών συμφωνεί. Οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας - ο πιο σημαντικός λόγος για μετακινήσεις, σύμφωνα με την περσινή έρευνα - αποτελούν πλέον λιγότερο σημαντική αιτία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργάζονται ήδη σε εταιρείες με κάποια μορφή ευελιξίας.

 

Μόνο το 19% αναζητά ευέλικτη εξ αποστάσεως εργασία από μια νέα δουλειά, ενώ το 17% αναφέρει ότι θα σκεφτόταν να μετακινηθεί για τα προγράμματα υγείας και ευεξίας.

 

Έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού

Το 58% των εργοδοτών, που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια στρατηγική, που να ευθυγραμμίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες, με τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες. Το 74% δηλώνει έτοιμο να προσλάβει υπαλλήλους από το εξωτερικό και να τους επιτρέψει να εργαστούν από οπουδήποτε, εάν διαθέτουν απαραίτητες ή δυσεύρετες δεξιότητες.

 

Συγχρόνως, ένας στους πέντε εργοδότες (21%) πιστεύει ότι οι βελτιωμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετακίνησης των εργαζόμενων.

 

Επιστροφή στο γραφείο

Παρά τη συνεχιζόμενη στροφή προς τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας, το 22% των εργοδοτών δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Από την άλλη, αν και το ποσοστό των εργαζόμενων, που είναι επιφυλακτικοί ως προς το να εργαστούν εξ αποστάσεως έχει μειωθεί (από 34% σε 20%), οι περισσότεροι (80%) θέλουν να εργάζονται απομακρυσμένα τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

 

Η έρευνα αναδεικνύει πως ένας μεγάλος αριθμός εργοδοτών (32%), κατορθώνουν να βελτιώσουν, τόσο την εταιρική κουλτούρα, όσο και την παραγωγικότητα. Αυτό, το επιτυγχάνουν διασφαλίζοντας ότι τα ηγετικά στελέχη τους έχουν κοινή αντίληψη ως προς τα εταιρικά ζητήματα, τις εξωτερικές πρακτικές και τις στρατηγικές (94%).

 

Άλλοι παράγοντες, που συντελούν σε αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα, είναι η υβριδική εργασία (90%), η επένδυση σε παροχές στον χώρο εργασίας (39%), η βελτίωση της τεχνολογίας (45%) και η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της αυτονομίας των εργαζόμενων (44%). Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις φαίνεται να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τάσεις και να περιμένουν ή να λαμβάνουν επιλεκτικά δράση.