Έρευνες - Μελέτες

Τα data centers δίνουν νέα δυναμική στην ελληνική αγορά real estate

serversmarket

Ευεργετικά για τον κλάδο του real estate και των κατασκευών στην Ελλάδα λειτουργεί η αυξημένη κινητικότητα για εγκατάσταση Data Centers και Logistic Centers στην Ελλάδα. Οι σχετικές επενδύσεις έχουν δώσει νέα δυναμική στον κλάδο του real estate, τάση που παραμένει και στην post COVID-19 εποχή. 

KPMG: Τα σύγχρονα Data & Logistics Centers έχουν δώσει νέα δυναμική στον κλάδο, η οποία παραμένει και στη μετά COVID-19 εποχήΗ συνεχιζόμενη στροφή στο cloud computing, οι ανάγκες της τηλεργασίας και η απότομη αύξηση της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών λιανικής αυξάνει τη ζήτηση για data - και - στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ανάγκη για νέων κέντρων φιλοξενίας δεδομένων. Τα παραπάνω διαπιστώνει η KPMG σε μελέτη της σχετικά με τον κλάδο κατασκευών και των ακινήτων στην Ελλάδα (The Future of Real Estate & Construction).


Η μελέτη αναφέρεται στα παράδειγμα επενδύσεων, όπως αυτές των Microsoft, Lamda Helix, Telecom Italia, Sparkle, για εγκατάσταση κέντρων δεδομένων στη χώρα μας, που σαφώς επηρεάζουν την αγορά του real estate και τον τομέα των κατασκευών. 

“Η αλλαγή προς το καλύτερο, που συντελείται στον κλάδο από το 2018, είναι η αρχή μίας νέας εποχής. Παρά τον ερχομό της πανδημίας, ο κλάδος δείχνει τις αντιστάσεις και την ανθεκτικότητά του, κάτι που προσδίδει αισιοδοξία για την πορεία του στο μέλλον. Το σήμα για αυτό δίνουν τα μεγάλης εμβέλειας επενδυτικά πλάνα στους τομείς των logistics, data centers και των πράσινων κατασκευών”, διαπιστώνει η μελέτη.

Στροφή στην ψηφιοποίηση
Συνολικά, η μελέτη διαπιστώνει ότι ο κλάδος του real estate και των κατασκευών βρίσκεται σε διαδικασία έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού. Βασικοί παράγοντες αλλαγής του κλάδου είναι η ψηφιοποίηση, το internet of things, η τρισδιάστατη χαρτογράφηση/ χαρτογράφηση και η εν γένει προσφορά υπηρεσιών, που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα των κτηρίων. 

Κομβική για τον κλάδο - σύμφωνα με τη μελέτη - είναι και η εξασφάλιση της καινοτομίας. “Η εμφάνιση ολοκληρωμένων συστημάτων PMIS, BIM και data analytics τοποθετούνται στην κορυφή των τάσεων καινοτομίας καθιστώντας τις επενδύσεις στον κλάδο αποδοτικές και βιώσιμες”, σχολιάζει η σχετική έκθεση της KPMG.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στην Ελλάδα από το 2012 είναι πολυεπίπεδες και μεταφράζονται σε χαμηλές επενδύσεις και σημαντικές μειώσεις στην παραγωγικότητα, στους τζίρους και στο προσωπικό των εταιρειών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στην Ελλάδα από το 2012 είναι πολυεπίπεδες και μεταφράζονται σε χαμηλές επενδύσεις και σημαντικές μειώσεις στην παραγωγικότητα, στους τζίρους και στο προσωπικό των εταιρειών. 

Ωστόσο, από το 2018, παρά την πανδημία, ο κλάδος βρίσκεται σε ανοδική πορεία. “Μια σειρά από κολοσσιαία κατασκευαστικά έργα, που ξεκινούν το προσεχές διάστημα, σηματοδοτούν μια πρωτοφανή μελλοντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου που μπορεί να δώσει ώθηση, όχι μόνο στην κοινωνία μέσω νέων λειτουργικών υποδομών και θέσεων εργασίας, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία με τη δημιουργία ενός ισχυρού επενδυτικού κλίματος”, αναφέρει η μελέτη.