Έρευνες - Μελέτες

Το 17,4% των μικρών εταιρειών υιοθέτησε ψηφιακές τεχνολογίες μέσα στην πανδημία

people_technology_3

Έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις τεκτονικές ψηφιακές αλλαγές και να εξελίξουν τις ψηφιακές του δυνατότητες, κάνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο βηματισμός μπορεί να είναι αργός, ωστόσο, σίγουρα η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αυτής της εξέλιξης.

 

Το 21,8% των μικρών και πολύ επιχειρήσεων έκανε ψηφιακές επενδύσεις το 2ο εξάμηνο του 2021Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένα μικρό - αλλά σημαντικό ποσοστό - το 17,4%, απαντά ότι προχώρησε σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η οποία αποτυπώνει το οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό, οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων), το 2ο εξάμηνο του 2021, το 58,4% των επιχειρήσεων είχε ενσωματώσει συστήματα ψηφιακού μάρκετινγκ.

 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, η έρευνα δείχνει ότι το 26,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας έχει ενσωματώσει συστήματα και συσκευές, που παρακολουθούνται ή ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, το 16,5% συμμετέχει σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ το 14,1% επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 6% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

 

Η έρευνα είναι η πρώτη για το 2022, που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από την εταιρία MARC AE σε πανελλαδικό δείγμα 802 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

  

Ψηφιακές επενδύσεις

Κατά το 2ο εξάμηνο του 2021, το 21,8% των μικρών και πολύ επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές επενδύσεις (για παράδειγμα λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές). Επιπλέον, το 15,6% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα.

 

Στο μεταξύ, το 7,9% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό, ενώ το 6,1% επένδυσε σε κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού (π.χ. συστήματα πιστοποίησης οργάνωσης και λειτουργίας).

 

Συνολικά, το 33% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε κάποιου είδους επένδυση το 2ο εξάμηνο του 2021.

Πάντως, για το μεγαλύτερο μέρος των μικρών επιχειρήσεων, οι επενδύσεις, που έγιναν το προηγούμενο εξάμηνο, ήταν κυρίως επενδύσεις προσαρμογής ή συντήρησης και λιγότερο επέκτασης ή ανάπτυξης.

 

Η προσπάθεια των μικρών επιχειρήσεων της χώρας να ενταχθούν στο ψηφιακό περιβάλλον και να κάνουν πρόοδο σε θέματα ψηφιοποίησης, αν και καθόλου αμελητέα, είναι επί του παρόντος αδύναμη. Για παράδειγμα, μόλις το 17,3% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop).

 

Πάντως, για τις επιχειρήσεις που έχουν e-shop ή/και συμμετέχουν σε ψηφιακή πλατφόρμα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αντιστοιχούν μεσοσταθμικά στο 26,7% του κύκλου εργασιών τους.