Έρευνες - Μελέτες

Σε ρυθμούς internet of things η Ελλάδα

iotnew1

Στην εποχή του Internet of Things εισέρχεται σταδιακά η χώρα, με την Ελλάδα να προλειαίνει το έδαφος για την ανάπτυξη λύσεων που σχετίζονται με τις “έξυπνες” πόλεις, τους “ευφυείς” αυτοκινητόδρομους και την “έξυπνη” παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών. Τον δρόμο της Ελλάδας προς το οικοσύστημα του ΙοΤ ανοίγει η δημιουργία μιας κεντρικής δημόσιας πλατφόρμας Internet of Things.

 

“Έξυπνες” πόλεις, “ευφυείς” αυτοκινητόδρομοι, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών γίνονται εφικτά μέσω μιας κεντρικής δημόσιας IoT πλατφόρμαςΤον σχετικό με το έργο διαγωνισμό (Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things -iot.gov.gr - και δικτύου αισθητήρων», συνολικού προϋπολογισμού €3,72 εκατ., προκήρυξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Στο πλαίσιο του έργου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δημιουργήσει ένα κεντρικό πλαίσιο ΙοΤ, καθώς και μια αντίστοιχη επιχειρησιακή πλατφόρμα με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και παράλληλη εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του.

 

Η νέα πλατφόρμα, που θα “τρέξει” μέσω του gov.gr, θα προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη IoT εφαρμογών, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των πολιτών. Θα τεθεί δε σε πιλοτική λειτουργία για διάστημα δύο μηνών, με φορέα λειτουργίας τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Φιλόδοξο έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας κεντρικής, οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things, η οποία και θα παρέχει την απαραίτητη βασική υποδομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς προς ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων γύρω από το Internet of Things.

 

Μεταξύ αυτών των λύσεων περιλαμβάνονται:

- Μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας, όπως περιβαλλοντικοί δείκτες, ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

- Παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους και

- Έξυπνες Πόλεις.

 

Μέσω της πλατφόρμας, θα παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια, καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς. Αυτή θα επιτρέπει υλοποιήσεις, με διαφορετικές και ετερογενείς τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους. Έτσι, θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των πολιτών από την εφαρμογή ΙοΤ λύσεων.

 

Ταυτόχρονα, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη λύσεων  που θα προσφέρουν εγχώρια προστιθέμενη αξία, μέσω της αξιοποίησης μιας ενιαίας, κεντρικής πλατφόρμας με ανοικτά πρότυπα και επαυξημένη κυβερνοασφάλεια, η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε πλήθος χρηστών και θα επισπεύσει τον χρόνο δοκιμής και θέσης σε παραγωγική λειτουργία των IoT εφαρμογών.

 

Το μοντέλο - στόχος για την υλοποίηση της πλατφόρμας iot.gov.gr είναι το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, το λεγόμενο G-Cloud, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

 

Η πλατφόρμα IoT θα υποστηρίζει στην αρχική εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 500 ΙοΤ συσκευές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για επιπλέον συσκευές ή υποσυστήματα. Θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες επιμέρους “έξυπνων” εφαρμογών και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κεντρική́ διοίκηση.