Έρευνες - Μελέτες

1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα επενδύει στη χρήση δεδομένων

datanew1

Υψηλά στην ατζέντα τους, συνεχίζουν να τοποθετούν τα στελέχη στην Ελλάδα τον ψηφιακό μετασχηματισμό που επιτάχυνε η πανδημία και οι συνέπειές της. Στο σημερινό περιβάλλον, σε βασικές προτεραιότητες αναδεικνύονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα νέα κανάλια ανάπτυξης και οι στρατηγικές ESG.

 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων οι βασικές προτεραιότητες των Ελλήνων CEOsΑυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook 2022, που κατέγραψε, μεταξύ άλλων και τις απόψεις Ελλήνων CEOs από 12 κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα, καθώς η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση, τα κορυφαία στελέχη αναφέρουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό (22%), αλλά και στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες (18%) ως βασικές προτεραιότητες για την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης.

 

Στο μεταξύ, ένας στους τρεις Έλληνες CEOs (36%) εκτιμά ότι η χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρείας του τα επόμενα πέντε χρόνια.

 

Επιπλέον, με τις ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, IoT, κ.λπ.), ένας στους τέσσερις (24%) βλέπει την τεχνολογία και τον αυτοματισμό ως στρατηγικούς μοχλούς για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Ο αυτοματισμός, ειδικότερα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους CEOs, που θέλουν να προωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους και να στρέψουν τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

 

Κόστος των logistics

Την ίδια ώρα, καθώς εντείνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ενώ αυξάνεται απρόσμενα η καταναλωτική ζήτηση δημιουργώντας σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν λάβει μέτρα για να αυξήσουν τη λειτουργική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων τους και να μειώσουν το κόστος των logistics.

Παρά το γεγονός ότι οι αυξανόμενες παγκόσμιες εντάσεις βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας για τους Έλληνες CEOs, εντούτοις θεωρούν ως κρισιμότερους κινδύνους τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις και την ασταθή οικονομική ανάπτυξη (19%), την επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων από τους ανταγωνιστές (16%) και την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των μετασχηματιστικών τεχνολογιών (15%).

 

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι ραγδαίες συνδυαστικές αλλαγές στο επιχειρηματικό και στο γεωπολιτικό τοπίο ωθούν τους Έλληνες CEOs να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική στάση, όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μόνο το 41% (έναντι 59% των CEOs παγκοσμίως) δηλώνει ότι θα τις επιδιώξει ενεργά τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, τα στελέχη στην Ελλάδα εμφανίζονται ικανοποιημένα με την αναμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους μέσω οργανικών επενδύσεων.

 

Μεταξύ όσων εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και εξαγορών, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η απόκτηση εταιρειών σε συναφείς κλάδους (27%) και η ενίσχυση των επιδόσεων τους σε ζητήματα ESG και βιωσιμότητας (26%). Την ίδια ώρα, αναμένουν αύξηση των ανταγωνιστικών προσφορών για τα περιουσιακά στοιχεία που στοχεύουν, με σημαντικό μέρος αυτού του ανταγωνισμού να προέρχεται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.