Έρευνες - Μελέτες

Οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται σήμερα εκατοντάδες ψηφιακές εφαρμογές

Οι προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού κατέγραψαν αξιοσημείωτη επιτάχυνση τα τελευταία δύο χρόνια και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης. Πλέον, οι λειτουργίες ΙΤ εξελίσσονται για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις μέσω πιο αυτοματοποιημένων διαδικασιών, καθώς και μέσω feedback loops, που τροφοδοτούνται από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

 

Το 84% των εταιρειών θα αναπτύξει workloads στο Edge για να βελτιώσει τις ψηφιακές εμπειρίες πελατών και υπαλλήλωνΣήμερα, οι 7 στις 10 εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών όσον αφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και αρχίζουν εσωτερικές διαδικασίες για να ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ευελιξία.

 

Πλέον, η μέση επιχείρηση διαχειρίζεται εκατοντάδες εφαρμογές σε data centers, πολλαπλά clouds και edge deployments, καθώς και περισσότερες από 20 διαφορετικές τεχνολογίες app security και delivery. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την 8η ετήσια έρευνα State of Application Strategy Report της F5, οι εταιρείες αρχίζουν να ενσωματώνουν τις μοναδικές δυνατότητες του Εdge τόσο για workloads των πελατών τους, όσο και για τις ίδιες.

 

Για την ακρίβεια, το Εdge θα αποτελέσει τον επόμενο βασικό πυρήνα στις multi-cloud αρχιτεκτονικές των εταιρειών. Το 84% των οργανισμών σχεδιάζει να αναπτύξει workloads στο Edge, ώστε να βελτιώσει τις ψηφιακές εμπειρίες τόσο των πελατών, όσο και για των υπαλλήλων τους.

 

Σε συνδυασμό και με τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών ή των διαδικασιών back-office τους, το 32% προσδοκά μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσα από τα edge deployments.

 

Portfolios εφαρμογών

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες εργάζονται σκληρά για να καταπολεμήσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο να έχουν ολοένα και πιο ετερογενή portfolios εφαρμογών.  Όποιο κι αν είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τα application portfolios γίνονται όλο και πιο περίπλοκα.

 

Το 88% των εταιρειών συνεχίζει να διαχειρίζεται έναν συνδυασμό εφαρμογών, modern container-native και mobile applications, εκτός από legacy εφαρμογές οι οποίες παραμένουν κρίσιμες για τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

 

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι οργανισμοί επιλέγουν ολοένα και πιο βελτιωμένα μοντέλα ανάπτυξης και τοποθεσίας για τα application security και delivery capabilities. Κατά μέσο όρο, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν 21 διαφορετικές security και delivery εφαρμογές - από load balancing και web application firewalls έως και λύσεις anti-bot.

 

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις ψάχνουν τη χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας, συμμόρφωσης, απόδοσης, εμπειρίας των πελατών, αλλά και κόστους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στενότερη συνεργασία μεταξύ των ΙΤ και business leaders των επιχειρήσεων, ως προς τη σημασία της “υπεράσπισης” όχι μόνο της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και των υποδομών και εφαρμογών.

 

Η υιοθέτηση αυτής της πιο διαφοροποιημένης προοπτικής οδηγεί στην καινοτομία γύρω από την identity-based ασφάλεια. Η έννοια του “χρήστη” δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και sensors, microservices, και apps, για τα οποία ο οργανισμός πρέπει να παρέχει ασφαλή πρόσβαση.

 

Επιπλέον, οι οργανισμοί έχουν κατανοήσει ότι η ασφάλεια των εφαρμογών απαιτεί, επίσης, ασφαλή συνδεσιμότητα των APIs, με το 78% των επιχειρήσεων να έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα ασφάλειας για τα APIs ή να σχεδιάζει να το κάνει εντός των επόμενων 12 μηνών.