Έρευνες - Μελέτες

Οι μισοί Έλληνες σήμερα χρησιμοποιούν Ad Blocker

ad_block

Χρήστες Ad Blocker, δηλαδή λογισμικού, που “μπλοκάρει” την εμφάνιση διαδικτυακών διαφημίσεων, είναι οι Έλληνες. Πάνω από ένας στους δύο χρήστες στην Ελλάδα (52%) έχουν εγκαταστήσει  και χρησιμοποιούν Ad Blocker.

 

Η διείσδυση του Ad Blocker είναι θεαματικά ψηλότερη στους άνδρες και τις νεαρές ηλικίες. Πιο διαδεδομένη στους web browsers από τα κινητάΗ διείσδυση του Ad Blocker στην Ελλάδα είναι θεαματικά ψηλότερη μεταξύ των ανδρών έναντι των γυναικών και επίσης μεταξύ των νεαρών ηλικιών. Ως προς τα δημογραφικά, οι άντρες και οι νεαρές ηλικίες έχουν εγκαταστήσει/χρησιμοποιούν ad blocker σε μεγαλύτερο βαθμό.

 

Σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα “Profiles” των Focus Bari και YouGov, η χρήση Ad Blocker είναι πολύ πιο διαδεδομένη στους web browsers απ’ ό,τι στα κινητά. Η έρευνα, που διενεργήθηκε στις 17 Μαρτίου σε δείγμα 6.676 ατόμων, έδειξε ότι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες έχουν εγκαταστήσει Ad Blocker - είτε στον browser, είτε στο κινητό τους - είναι για να αποφύγουν τις ενοχλητικές/intrusive διαφημίσεις.

Επίσης, οι Έλληνες απαντούν ότι έχουν εγκαταστήσει Ad Blocker, για να προστατευτούν από ιούς ή κακόβουλα λογισμικά, να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης τους και να αυξήσουν την online ασφάλεια τους.

 

Στο μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι η εγκατάσταση ενός προγράμματος Ad Blocker ή/και anti-tracking είναι πολύ πιο διαδεδομένη στους web browsers απ’ ό,τι στα κινητά.

 

Ενοχλητικές διαφημίσεις

Αποφυγή διαφημίσεων, η αποφυγή της παρακολούθησης, η προστασία και η ασφάλεια είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες χρήστες εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν λογισμικό Ad Blocker ή/και anti-tracking.

 

Πιο αναλυτικά, οι κύριοι λόγοι, που οι καταναλωτές εγκαθιστούν ή χρησιμοποιούν ad blockers στον browser (όσοι έχουν εγκαταστήσει ad blocker στον web browser), είναι: για να αποφύγουν τις ενοχλητικές και καταπιεστικές διαφημίσεις, για να προστατευτούν από ιούς και malwares, για να αυξήσουν την ασφάλεια τους στο web και για να βελτιώσουν την online εμπειρία τους.

 

Επίσης, οι Έλληνες χρήστες επικαλούνται για τη χρήση Ad Blocker λόγους, όπως η βελτίωση της απόδοσης του browser, η αποφυγή των cookies, η εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ ένα ποσοστό απαντά ότι χρησιμοποιεί Ad Blocker για να μην παρασύρεται σε περιττά ψώνια.

 

Παρόμοιοι είναι και οι κύριοι λόγοι, που οι καταναλωτές εγκαθιστούν ή χρησιμοποιούν ad blockers στο κινητό (όσοι έχουν εγκαταστήσει ad blocker στο κινητό), όπως:

“- Για να αποφύγω τις ενοχλητικές διαφημίσεις,

- Για να προστατευτώ από ιούς/malwares,

- Για να προστατευτώ από παραβιαστικές διαφημίσεις,

- Για να αυξήσω την ασφάλεια μου online,

- Για να βελτιώσω την απόδοση του browser μου,

- Για να μην με παρακολουθούν/βάζουν cookies,

- Για να βελτιώσω την online εμπειρία μου,

- Για να μην με αποσπούν οι διαφημίσεις,

- Για εξοικονομήσω χρήματα και

- Να μην παρασύρομαι σε περιττά ψώνια”.