Έρευνες - Μελέτες

7 στις 10 εταιρείες αυξάνουν το 2022 τις επενδύσεις στην Πληροφορική

peoplework28

Σε ψηφιακό σπιράλ έχει βάλει η πανδημία τις επιχειρήσεις, με την Πληροφορική να βρίσκεται σταθερά υψηλά στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ψηφιακός προσανατολισμός στον τομέα των επενδύσεων δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες, παγκοσμίως, αλλά και - αν όχι κυρίως - τις μικρομεσαίες.

 

Η πανδημία λειτουργεί ως ψηφιακός επιταχυντής - Οι εταιρικοί προϋπολογισμοί ΙΤ είναι αυξημένοι σε σχέση με τα προ COVID επίπεδαΔεν είναι τυχαίο ότι για το 2022, το 70% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως, σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού για την Πληροφορική. Η έναρξη της πανδημίας ανάγκασε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν στο ΙΤ, παραμένοντας λειτουργικές κάτω από τις ειδικές συνθήκες, που προκαλεί η υγειονομική κρίση.

 

Ήδη από το ξέσπασμα της COVID-19, αλλά και για το 2022, μια βασική επενδυτική προτεραιότητα των μικρομεσαίων εταιρειών, που συνδέεται με τις επενδύσεις στην Πληροφορική, είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας ακόμη και σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Επίσης, οι μικρομεσαίες εταιρείες επενδύουν πλέον συστηματικά σε λύσεις υποδομής, που βασίζονται σε cloud και εφαρμογές SaaS.

 

Επίσης, οι επενδύσεις τους κατευθύνονται σε λύσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ανέπαφες πληρωμές και τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ για τόνωση των πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι προϋπολογισμοί για την Πληροφορική είναι πλέον υψηλότεροι από τα προπανδημικά επίπεδα.

 

Μελλοντικές επενδύσεις

Τους επόμενους δώδεκα μήνες μία από τις ψηφιακές προτεραιότητες των μικρομεσαίων εταιρειών είναι οι επενδύσεις σε λύσεις, που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών λειτουργιών, στο άνοιγμα/επαναλειτουργία γραφείων και στη διαχείριση προσωπικού.  

 

Όπως δείχνει έρευνα της Analysys Maison, η οποία αποτυπώνει τις ψηφιακές προτεραιότητες των επιχειρήσεων παγκοσμίως για το 2022, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν επενδύσεις σε on-premises υποδομές και δικτύωση που βασίζεται στο cloud, σε λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους.

 

Οι κορυφαίες προτεραιότητες Πληροφορικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως, για τους επόμενους 12 μήνες σχετίζονται με υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς αναμένουν ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού συνεχίσει να τηλεργάζεται (είτε πλήρως, είτε με κάποιας μορφής υβριδική εργασία). Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε τεχνολογίες, που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού στην αποστάσεως εργασία.

 

Συνδεσιμότητα 5G

Επίσης, σημαντικό μέρος των επενδύσεων προορίζεται για την διασφάλιση της εξ αποστάσεως διαχείρισης των υποδομών πληροφορικής. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας για το απομακρυσμένο προσωπικό αποτελεί, επίσης, βασική προτεραιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξ αυτού οι επιχειρήσεις δρομολογούν επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς 5G.

 

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα διαπιστώνει ότι στη διάρκεια της πανδημίας, οι επενδύσεις Πληροφορικής έχουν αυξηθεί τόσο σε όγκο, όσο και σε σημασία. Σύμφωνα με άλλο εύρημα της, πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν σε εφαρμογές, που βασίζονται σε cloud όσο και σε εφαρμογές, που μπορούν να βελτιώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες (για παράδειγμα, τιμολόγηση, διαχείριση έργου, ψηφιακές/ανέπαφες συναλλαγές και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.