Έρευνες - Μελέτες

Δέσμη μέτρων για την αγορά των ημιαγωγών προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

microchip-5c424d634cedfd0001cc73f0

Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας της Ε.Ε. σε τεχνολογίες και εφαρμογές ημιαγωγών προωθεί η Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην επίτευξη τόσο της ψηφιακής, όσο και της πράσινης μετάβασης.

 

Πράξη για τα μικροκυκλώματα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγώνΗ πράξη της Ε.Ε. για τα μικροκυκλώματα θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, η οποία φιλοξενεί κορυφαίους παγκοσμίως ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς και δίκτυα, καθώς και πρωτοπόρους κατασκευαστές εξοπλισμού και θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες.

 

Θα δημιουργήσει έναν ακμάζοντα τομέα ημιαγωγών από την έρευνα έως την παραγωγή και μια ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού, κινητοποιώντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους άνω των €43 δισ. Παράλληλα, θα θεσπίσει μέτρα για την πρόληψη, την προετοιμασία, την πρόβλεψη και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, από κοινού με τα κράτη - μέλη και τους διεθνείς εταίρους μας.

 

Τα μικροκυκλώματα

Η πράξη για τους ημιαγωγούς θα δώσει στην Ε.Ε. τη δυνατότητα να επιτύχει τη φιλοδοξία της να διπλασιάσει το σημερινό της μερίδιο αγοράς σε 20% το 2030. Η πρωτοβουλία “Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη” θα συγκεντρώσει πόρους από την Ένωση, τα κράτη - μέλη και τρίτες χώρες που συνδέονται με τα υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της ενισχυμένης “κοινής επιχείρησης για τα μικροκυκλώματα”.

 

Θα διατεθούν €11 δισ. για την ενίσχυση της υφιστάμενης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης προηγμένων εργαλείων ημιαγωγών, πιλοτικών γραμμών για την κατασκευή πρωτοτύπων, για τη δοκιμή νέων συσκευών και για τον πειραματισμό με καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, για την κατάρτιση προσωπικού και για την ανάπτυξη εις βάθος κατανόησης του οικοσυστήματος και της αξιακής αλυσίδας των ημιαγωγών.

 

Ταμείο για τα μικροκυκλώματα

Στη δέσμη των μέτρων περιλαμβάνεται και η σύσταση ενός Ταμείου για τα Μικροκυκλώματα. Το ταμείο θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να τις βοηθήσει να ωριμάσουν τις καινοτομίες τους και να προσελκύσουν επενδυτές.

 

Θα περιλαμβάνει, επίσης, ειδική επενδυτική διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για ημιαγωγούς στο πλαίσιο του InvestEU με σκοπό να στηρίξει τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τις ΜμΕ και να διευκολύνει την ανάπτυξή τους.

 

Έτερο μέτρο, που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των κρατών - μελών και της Επιτροπής για την παρακολούθηση της προσφοράς ημιαγωγών, την εκτίμηση της ζήτησης και την πρόβλεψη των ελλείψεων. Θα παρακολουθεί την αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών συγκεντρώνοντας βασικές πληροφορίες από τις εταιρείες για τη χαρτογράφηση των πρωταρχικών αδυναμιών και των σημείων συμφόρησης.