Έρευνες - Μελέτες

Ευέλικτο μοντέλο εργασίας θέλει το 57% των εργαζομένων στην Ελλάδα

teleworking21

Νέα δεδομένα στο εργασιακό τοπίο - και - στην Ελλάδα συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της. Σήμερα, οι δύο στους πέντε (39%) Έλληνες απαντούν ότι εργάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια ή εργάζονται ακόμη από απόσταση.

 

Οι δύο στους πέντε εργαζόμενους Έλληνες εργάστηκαν ή εργάζονται ακόμη από απόσταση τα τελευταία δύο χρόνιαΗ μεγαλύτερη αναλογία εργαζομένων με τηλεργασία παρουσιάζεται μεταξύ των ηλικιών 35-44, των γυναικών και της Αττικής. Στο μεταξύ, οι επτά στους δέκα Έλληνες τοποθετούνται “μάλλον” ή “απολύτως υπέρ” της τηλεργασίας, όπως δείχνει σχετική πανελλαδική έρευνα της Focus Bari|YouGov.

 

Η πλειονότητα των εργαζομένων δηλώνει υπέρ της τηλεργασίας, με προϋπόθεση ότι η φύση του επαγγέλματος το επιτρέπει και ότι συναποφασίζεται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, ώστε η λύση της τηλεργασίας να είναι αμοιβαίας ωφέλειας.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σημαντικά θετικότεροι υπέρ της τηλεργασίας δηλώνουν οι εργαζόμενοι, ηλικίες 25-34 χρόνων και όσοι έχουν ήδη εργαστεί ή εργάζονται τώρα με τηλεργασία.

 

Η καλύτερη εκδοχή για όσους έχουν δοκιμάσει την λύση της τηλεργασίας είναι να συνεχιστεί σε “μικτή βάση” μετά το τέλος της πανδημίας. Αυτό υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

 

Το μέλλον

Για το 39% των εργαζομένων Ελλήνων, που εργάζονται ή έχουν εργαστεί από απόσταση μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, μετά το τέλος της πανδημίας, το καλύτερο θα ήταν: “να συνεχίσουμε με 100% τηλεργασία” λέει το 14%, “κάποιες μέρες από απόσταση και κάποιες μέρες στα γραφεία” δηλώνει το 57%, “να γυρίσουμε πίσω στα γραφεία, όπως και πριν την πανδημία” θέλει το 29%.

 

Η εξ αποστάσεως εργασία έχει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Ως πλεονεκτήματα της τηλεργασίας οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ότι γλυτώνουν τον χρόνο και την ταλαιπωρία των μετακινήσεων, οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο τους, έχουν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, περισσότερη ησυχία και συγκέντρωση και λιγότερο άγχος.

 

Για τους ίδιους τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις, η εξ αποστάσεως εργασία έχει, επίσης, μια σειρά από πλεονεκτήματα. Μεταξύ αυτών, τα πιο βασικά είναι: τα χαμηλότερα ενοίκια και λειτουργικά κόστη, οι μικρότεροι χώροι γραφείων και η μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων, καλύτερος τεχνολογικός εξοπλισμός.

  

Σκεπτικισμός

Στον αντίποδα πάντως και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες βλέπουν και μειονεκτήματα στην εξ αποστάσεως εργασία. Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ως μειονεκτήματα την αποξένωση και την έλλειψη κοινωνικοποίησης, την αδυναμία διαχωρισμού προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου, τη δυσκολία οργάνωσης και επικοινωνίας με συναδέλφους, καθώς και τη δυσκολία συγκέντρωσης στην εργασία από το σπίτι.

 

Για τους εργοδότες, τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα της τηλεργασίας είναι η αδυναμία να χτίσουν ένα δυνατό εσωτερικό κλίμα και να χτίσουν σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, ο μειωμένος έλεγχος της εργατικότητας εργαζομένων, ο κίνδυνος της ασφάλειας δεδομένων από ψηφιακές απειλές και η μειωμένη αποδοτικότητα του προσωπικού.