Έρευνες - Μελέτες

Περισσότεροι από 1 στους 4 καταναλωτές συνεργάζονται με νεοτράπεζες

fintech21

Ζεστή την ανάσα του ανταγωνισμού από τον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) νιώθει, πλέον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τις λεγόμενες νεοτράπεζες να δημιουργούν νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο. Σήμερα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις καταναλωτές παγκοσμίως (27%) συνεργάζονται με νεοτράπεζες. Μάλιστα, σχεδόν ένας στους τρεις πελάτες τους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών.

Η τεχνολογία δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για είσοδο νέων παικτών στον χρηματοπιστωτικό κλάδοΟι “νεοτράπεζες” είναι εταιρείες, κυρίως από τον κλάδο της τεχνολογίας, που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ανεξάρτητα από το αν κατέχουν τραπεζικές άδειες, συμπεριλαμβανομένων FinTechs, πλατφορμών ηλεκτρονικών πληρωμών, εφαρμογών αποταμίευσης και επενδύσεων.

“Για να αντιμετωπίσουν τον αναδυόμενο ανταγωνισμό, οι παραδοσιακές τράπεζες θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα, δημιουργώντας νέα δυναμικά επιχειρηματικά μοντέλα, που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών”, διαπιστώνει η έρευνα της ΕΥ. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα καταθετικά προϊόντα και οι ψηφιακές πληρωμές είναι τα ισχυρά “όπλα” των νεοτραπεζών. 

Σύμφωνα με την έρευνα (NextWave Global Consumer Banking Survey), οι παραδοσιακές τράπεζες εξακολουθούν να κυριαρχούν ως προς τη διατήρηση της βασικής χρηματοοικονομικής σχέσης με τους καταναλωτές, αλλά το μερίδιό τους συρρικνώνεται προς όφελος των “νεοτραπεζών”.

“Η ταχύτητα της στροφής προς τις νεοτράπεζες, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές, θα έπρεπε να προβληματίζει τις παραδοσιακές τράπεζες”, τονίζει η έρευνα, που καταγράφει τις απόψεις 12.000 καταναλωτών από 14 ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κάνουν θραύση στην Ασία
Το ποσοστό διείσδυσης των neobanks περιορίζεται στο 19% στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αλλά φτάνει το 35% στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. Πέρα από τις ΗΠΑ, μεταξύ των υπόλοιπων “ώριμων” αγορών, ο ρυθμός υιοθέτησης των νεοτραπεζών είναι υψηλότερος στη Γερμανία (20%), στην Κίνα (17%) και στο Χονγκ Κονγκ (14%), ενώ οι ρυθμοί είναι πολύ υψηλότεροι στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδονησία (45%) και το Βιετνάμ (36%). 

Η επιτυχία των νεοτραπεζών δεν περιορίζεται στις νεότερες ηλικίες. Ενώ το 37% των καταναλωτών που διατηρούν χρηματοοικονομική σχέση με νεοτράπεζες προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα 18-34, ένα σημαντικό 27% είναι άνω των 55 ετών. 

Ψηφιακές πληρωμές: Tο ισχυρό χαρτί
Tα καταθετικά προϊόντα (69%) και οι ψηφιακές πληρωμές (65%) είναι αυτά που συχνότερα επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες των neobanks. Μικρότερη διάδοση μεταξύ των πελατών των νεοτραπεζών έχουν τα επενδυτικά προϊόντα/προϊόντα διαχείρισης πλούτου (30%), τα ασφαλιστικά προϊόντα (20%) και τα δανειακά προϊόντα (19%). 

Η ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών πληρωμών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πλεονέκτημα των νεοεισερχόμενων παικτών σε ολόκληρο τον κόσμο, υπογραμμίζει η έρευνα.

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο
Οι νεοτράπεζες κερδίζουν σήμερα μερίδιο αγοράς, κυρίως χάρη στην ποιότητα των προϊόντων τους και την εξατομικευμένη εμπειρία που προσφέρουν στον καταναλωτή. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και στο πεδίο αυτό, οι παραδοσιακές τράπεζες λειτουργούν από θέση ισχύος.

Η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών παγκοσμίως (82%) εμπιστεύονται τον οργανισμό με τον οποίο διατηρούν τη βασική χρηματοοικονομική τους σχέση, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων και ειδικότερα της Generation Z.

Οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές εμπιστεύονται τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επίσης ευνοούν τις παραδοσιακές τράπεζες. Η προσωπική σχέση (74%) και η αξιοπιστία (73%) είναι οι δυο βασικές πηγές εμπιστοσύνης, τομείς όπου οι παραδοσιακές τράπεζες φαίνεται να υπερτερούν.

Super apps: Απειλή και ευκαιρία
Η έρευνα καταγράφει, επίσης, την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών προς τα super apps, δηλαδή ψηφιακά εργαλεία, που συνδυάζουν πολλές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (π.χ. λογαριασμούς ταμιευτηρίου και επιταγών, επενδύσεις και πληρωμές) μέσω μιας εφαρμογής ή ψηφιακής εμπειρίας. Τα super apps δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη της ενιαίας διαχείρισης των λογαριασμών του, ακόμη κι αν διατηρεί περισσότερες από μια χρηματοοικονομικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παραδοσιακές τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από την τάση αυτή, εφόσον αντιδράσουν έγκαιρα, κεφαλαιοποιήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και την αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών - ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.