Έρευνες - Μελέτες

Υποστήριξη από τις κυβερνήσεις ζητούν οι εταιρείες για τις κυβερνοεπιθέσεις

Έλλειψη κανονισμών αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την προστασία των εταιρειών εντοπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτή η έλλειψη κανονισμών κυβερνοπροστασίας προβληματίζει τα στελέχη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Επιβολή νόμου και τάξης σε θέματα σχετικά με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και κυβερνοεπιθέσεις ζητούν τα στελέχη στην ΕυρώπηΣύμφωνα με έρευνα της Kaspersky, το 61% των στελεχών στην Ευρώπη πιστεύει ότι η κυβέρνησή δεν παρέχει αρκετή υποστήριξη ή βοήθεια σε οργανισμούς που επηρεάζονται από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα, το 70% των στελεχών, όπως δείχνει η έρευνα, απαιτεί το ίδιο επίπεδο αστυνομικής προστασίας και τιμωρίας για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο όπως και για άλλα είδη εγκλημάτων. 

«Με το βάρος της προστασίας των δεδομένων τους να πέφτει πάνω στις ίδιες τις εταιρείες, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη ζητούν περισσότερη υποστήριξη και αστυνομική προστασία από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο» αναφέρει η έρευνα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 63% των στελεχών επιχειρήσεων στην Ευρώπη πιστεύει ότι οι οργανισμοί δεν λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο αστυνομικής προστασίας ή βοήθειας για περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε σύγκριση με τα εγκλήματα στον πραγματικό κόσμο. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα για να ανακτήσουν την κυριαρχία στα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία. 

Περί ευθύνης
«Οι νόμοι καλύπτουν όλες τις πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και εκείνων που επηρεάζονται από τις εργασιακές δραστηριότητες, όπως αυτοί που λαμβάνουν φροντίδα και υποστήριξη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον οργανισμών» τονίζει η μελέτη. 

Η Gartner προβλέπει ότι, μέχρι το 2024, τρεις στους τέσσερις CEOs θα θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Η Kaspersky διαπιστώνει μάλιστα ότι το 62% των στελεχών εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος εάν συμβεί περιστατικό κυβερνοασφάλειας στον οργανισμό στο μέλλον. 

«Καθώς όλο και περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις είναι σοβαρές και διαταράσσουν την καθημερινή ζωή – μερικές φορές απειλούν ακόμη και την ασφάλεια των ανθρώπων όταν πρόκειται για επιθέσεις σε βιομηχανικούς οργανισμούς – οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να αντιδρούν σε αυτό με τη θέσπιση νόμων και κανονισμών», αναφέρει η Kaspersky. 

Συστάσεις
«Οι εταιρείες πρέπει να δράσουν περισσότερο προληπτικά από ποτέ για να διασφαλίσουν ότι τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται τόσο ισχυρά όσο και τα φυσικά τους περιουσιακά στοιχεία. Η απουσία ή η αναποτελεσματικότητα των ισχυόντων νόμων σχετικά με τον κυβερνοχώρο παραμένουν πρόκληση για τις εταιρείες» συστήνει η Kaspersky. 

Παράλληλα η εταιρεία επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις «θα πρέπει να σκέφτονται πολύ σοβαρά τη στρατηγική τους για την προστασία στον κυβερνοχώρο και να δρουν προληπτικά. Η συνεργασία με έναν εξωτερικό πάροχο τεχνογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή προσθήκη - και σε επίπεδο επιχείρησης, τα Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από την τεχνογνωσία τρίτων».