Έρευνες - Μελέτες

Το 32% των γυναικών-στελεχών πιστεύει ότι υστερεί στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

womansmartph

Ανασφαλείς σχετικά με τις ψηφιακές τους δεξιότητες και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τους άνδρες αισθάνονται οι γυναίκες στην Ελλάδα, που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, μόλις ένα ποσοστό 4% των γυναικών - ανώτατων στελεχών στη χώρα πιστεύει ότι υπερτερεί στις ψηφιακές δεξιότητες και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έναντι των ανδρών.

 

Μόλις το 4% των γυναικών στην Ελλάδα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις εκτιμά ότι υπερτερεί σε digital skills και υιοθέτηση νέων τεχνολογιώνΣτον αντίποδα, το 1/3 των γυναικών, που βρίσκονται στην κορυφή της εταιρικής διακυβέρνησης εκτιμά ότι υστερεί έναντι των ανδρών συναδέλφων σε ψηφιακές δεξιότητες και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Πάντως, το 64% των γυναικών - ανώτατων στελεχών στην Ελλάδα θεωρεί ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες συναδέλφους στο ψηφιακό πεδίο.

 

Tην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η 10η έρευνα της ICAP για τη “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”, η οποία διαπιστώνει συνολικά ότι, ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες υφίστανται διακριτική μεταχείριση στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης σε σχέση με τους άνδρες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες - ανώτατα στελέχη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο δρόμο προς την κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας.

 

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους, αποτέλεσαν το σημαντικότερο εμπόδιο στην καριέρα τους. Επίσης, μία στις δύο (51%) γυναίκες, που συμμετείχε στην έρευνα, θεωρεί σημαντικό εμπόδιο τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, που αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων.

 

Υψηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί ότι δεν έτυχε της δέουσας υποστήριξης από συναδέλφους (44%), ενώ το 39% δηλώνει ότι οι μειωμένες ευκαιρίες προώθησης σε σχέση με τους άνδρες αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική τους πορεία.

 

Ο ρόλος της πανδημίας

Η μελέτη της ICAP εξετάζει και το πώς η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 επηρέασε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η πλειονότητα αυτών στελεχών, που πήρε μέρος στην έρευνα, δήλωσε ότι η εταιρεία τους κατέγραψε περιορισμένες απώλειες της τάξης του 2,4% το 2020.

 

Μάλιστα, το 4% περίπου του δείγματος δηλώνει ότι η υποχώρηση των εσόδων της επιχείρησης τους, υπερέβη το 50% το ίδιο έτος. Εντούτοις, το ίδιο δείγμα δηλώνει πιο αισιόδοξο για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον και προβλέπει ότι το τρέχον και το επόμενο έτος, τα έσοδα θα σημειώσουν αύξηση 17,8% το 2021 και 18,3% το 2022.

 

Εξ αποστάσεως εργασία;

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID 19 διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την τηλεργασία να αποτελεί από το πρώτο lockdown απόρροια των περιοριστικών μέτρων και μέσο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών - διευθυντικών στελεχών (71%) δηλώνει ότι έχει επιστρέψει στο γραφείο σε καθημερινή βάση.

 

Αυτό δικαιολογείται σε ένα βαθμό από το γεγονός ότι το 78% των γυναικών - ανώτατων στελεχών, που συμμετείχαν στην έρευνα, διατηρούν και μετοχική σχέση με την εταιρεία που διοικούν.