Έρευνες - Μελέτες

Οι τράπεζες επενδύουν τα περισσότερα κεφάλαια σε Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη

artintel

Τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, αυξάνοντας, εν μέσω πανδημικής κρίσης, τους προϋπολογισμούς τους για τεχνολογίες ΑΙ. Ο κλάδος, που επενδύει τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη επί ευρωπαϊκού εδάφους, είναι αυτός των τραπεζών, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιταχύνουν τον βηματισμό τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι ευρωπαϊκές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσουν τα $22 δισ. το 2022Οι ευρωπαϊκές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φτάσουν τα $22 δισ. το 2022, υποστηριζόμενες από ισχυρές επενδύσεις από τον τραπεζικό τομέα, αλλά και από τη βιομηχανία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, οι ευρωπαϊκές δαπάνες για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθούν το 2021 στα επίπεδα των $17,3 δισ., ενώ θα υπερβούν τα $50 δισ. το 2025.

Οι προβλέψεις της IDC (Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide) για την πορεία των επενδύσεων σε συστήματα ΑΙ στην Ευρώπη σημαίνουν ότι αυτές θα αναπτυχθούν μέχρι το 2025 με έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 26,7%.

Οι αναλυτές εκτιμούν οι τράπεζες και ο τομέας της βιομηχανίας θα πρωταγωνιστήσουν στις δαπάνες για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης κατά την πενταετή περίοδο πρόβλεψης, με τις δαπάνες του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης να είναι, ωστόσο, αυτές που θα αυξηθούν με τον ταχύτερο ρυθμό έως το 2025.

Αυτοματοποίηση πωλήσεων
Οι δαπάνες λιανικής για τεχνολογίες ΑΙ αναμένεται τα προσεχή πέντε χρόνια να επικεντρωθούν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυτοματοποίηση του τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και στην αυτοματοποίηση του τομέα των πωλήσεων. 

Ο κλάδος της βιομηχανίας, από την πλευρά του, θα διαθέσει μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη σε λύσεις και συστήματα διαχείρισης ποιότητας και έρευνας, που θα βοηθήσουν τον τομέα να κάνει πρόοδο σε θέματα πρόβλεψης και συντήρησης. 

“Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθεί σημαντικά επί ευρωπαϊκού εδάφους, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες της περιοχής έχουν αναγάγει τα συστήματα ΑΙ σε τεχνολογία προτεραιότητας, που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε διαφορετικούς κλάδους”, αναφέρει η IDC. “Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε λύσεις ΑΙ, καθώς αναγνωρίζουν την αξία της εφαρμογής “έξυπνων” και αυτοματοποιημένων προσεγγίσεων, όσον αφορά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την ψηφιακή ανθεκτικότητα στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19”, προσθέτουν οι αναλυτές.

Φιλόδοξα πλάνα
Φιλόδοξα σχέδια για τις τεχνολογίες, που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο να αυξήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα €20 δισ. ετησίως. Ήδη, η ΑΙ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην Πράσινη Συμφωνία και στο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ε.Ε. από την πανδημία της COVID-19. 

Εκτίμηση της Ένωσης είναι ότι, με δεδομένες τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, η εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τις τεράστιες αλλαγές, που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων, στον χώρο της εργασίας, των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της υγείας, της ασφάλειας, της γεωργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. προετοιμάζει την πρώτη δέσμη κανόνων για τη διαχείριση των ευκαιριών και των απειλών της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ΑΙ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πιθανών επιπτώσεων της στους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές, τους προγραμματιστές, αλλά και τις επιχειρήσεις.