Έρευνες - Μελέτες

Ο μισός πληθυσμός της γης χρησιμοποιεί mobile Internet

mobile_data

Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της γης χρησιμοποιεί σήμερα mobile Internet. Σε απόλυτους αριθμούς, χρήση κινητού Διαδικτύου κάνουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 225 εκατομμύρια περισσότερα σε σύγκριση με το 2019, ενώ έξι χρόνια νωρίτερα μόνο το ένα τρίτο των πολιτών παγκοσμίως χρησιμοποιούσε mobile internet.

 

Μεγάλο το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις ώριμες χώρες του πλανήτη και στους ουραγούςΗ έρευνα GSMA δείχνει ότι 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν κινητό Διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι ζουν σε περιοχές με κινητή ευρυζωνική κάλυψη.

 

Ακόμη και μετά από αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση της συνδεσιμότητας στο mobile Διαδίκτυο, τόσο από την άποψη της κάλυψης, όσο και της χρήσης, το ψηφιακό χάσμα παραμένει μεγάλο. Περί τα 3,8 δισεκατομμύρια άτομα, που παραμένουν χωρίς σύνδεση, μόνο τα 450 εκατομμύρια δεν ζουν σε περιοχές με κινητή ευρυζωνική κάλυψη.

 

“Το χάσμα κάλυψης αντιπροσωπεύει σημαντική βελτίωση από έτος σε έτος, ωστόσο, η πρόκληση είναι τα 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, που ζουν σε περιοχές που καλύπτονται ήδη από κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις, αλλά δεν το χρησιμοποιούν”, αναφέρει σε έκθεσή του το GSMA.

 

Η έκθεση εξετάζει τις τάσεις στην κάλυψη και τη χρήση του κινητού διαδικτύου τα τελευταία έξι χρόνια και εντοπίζει τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση του κινητού Διαδικτύου. Εξετάζει, επίσης, τις πρώτες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και τις πιο σημαντικές περιφερειακές επιπτώσεις.

 

Ο ρόλος της πανδημίας

Η πανδημία της COVID-19 κατέστησε σαφή τη σημασία της πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου στη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων και έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο τον κόσμο.

 

Στο μεταξύ, το κινητό είναι ο κύριος και συχνά ο μόνος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ενώ περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ χρησιμοποιούν τώρα το mobile internet, ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα εμποδίζουν πολλούς ανθρώπους από τη χρήση κινητού Διαδικτύου.

 

“Για να κλείσουμε αυτό το χάσμα χρήσης, όλοι - κυβερνήσεις και βιομηχανία - πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ειδικότερα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βασικά εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Διαδίκτυο, κυρίως τον γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και το θέμα της αποκλιμάκωσης των τιμών. Μόνο μέσω στοχευμένης και συνεργατικής δράσης μπορούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα”, τονίζει το GSMA.

 

Βελτίωση

Το 2014, σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είχε πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι το τέλος του 2020, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 6%. Πλέον το 94% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο, με τη μεγαλύτερη πρόοδο να σημειώνεται μεταξύ 2014 και 2018. Το 2020, η παγκόσμια κάλυψη αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από 93% σε 94%.

 

Αυτό μείωσε τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε περιοχές χωρίς ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε 450 εκατομμύρια.