Έρευνες - Μελέτες

1 στις 3 ΜμΕ κυκλοφόρησε νέα προϊόντα κατά τη διάρκεια της πανδημίας

technology1prd

Με το λανσάρισμα νέων προϊόντων στην αγορά απάντησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόκληση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Στο ξεκίνημα της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, για το 29% των μικρών επιχειρήσεων η ανάπτυξη νέων προϊόντων ήταν ένας τρόπος για να ανταποκριθούν στη γεμάτη προκλήσεις κατάσταση.

 

Με το λανσάρισμα νέων προϊόντων απάντησε το 39% των μικρομεσαίων εταιρειών στην υγειονομική κρίση του COVID-19Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Kaspersky, οι περιορισμοί συγκλόνισαν την οικονομική ευημερία της πλειονότητας των ΜμΕ (66%) και οι ίδιες κλήθηκαν να λάβουν πολλά μέτρα εξοικονόμησης κόστους. Υπό το πρίσμα αυτό, η έναρξη νέων προσφορών ή επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και άλλων μέτρων που ελήφθησαν, ήταν μια προσπάθεια επιβίωσης.

 

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, υπό το πρίσμα της πανδημίας, οι αποφάσεις ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκες. Οι οργανισμοί έπρεπε να λάβουν υπόψη τους εξωτερικούς παράγοντες - lockdown, νέες υγειονομικές απαιτήσεις, ριζικά αλλαγμένο τρόπο ζωής - και τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες.

 

Εκτός από την κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (29%), ως ενεργό απάντηση στην κρίση, μία στις πέντε εταιρείες εισήλθε σε νέους επιχειρηματικούς τομείς (21%). Για εταιρείες στους τομείς των εκδηλώσεων, της ψυχαγωγίας, της τέχνης και του πολιτισμού ή ακόμη και σε τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, αυτό μπορεί να σημαίνει την καθιέρωση ψηφιακής εναλλακτικής λύσης για τις φυσικές προσφορές τους.

Για καταστήματα ή εστιατόρια, η είσοδος σε διαδικτυακές πωλήσεις και η παράδοση προϊόντων κατ’ οίκον. Για κατασκευαστές, η παραγωγή μασκών, απολυμαντικών και άλλων ιατρικών αξεσουάρ ή προϊόντων για άνεση στο σπίτι.

 

Εξ αποστάσεως εργασία

Μεταξύ άλλων μέτρων κατά της κρίσης, αναμενόμενα το πιο συνηθισμένο, ήταν να επιτρέπεται σε όλους ή τους περισσότερους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως (46%). Ωστόσο, η πλειονότητα των αποφάσεων στόχευε ακόμη στη βελτιστοποίηση των δαπανών.

 

Οι επιχειρήσεις εισήγαγαν περικοπές προϋπολογισμού (38%), μειωμένους μισθούς ή ώρες εργασίας (35%), εκτροπή προϋπολογισμών ή διακοπή επενδυτικών σχεδίων (30%). Μία στις δέκα εταιρείες έπρεπε να λάβει κρίσιμα μέτρα, όπως απολύσεις υπαλλήλων (12%) ή να σταματήσει να πληρώνει λογαριασμούς (11%).

 

Αν και κάποιες αποφάσεις ήταν δύσκολες, δεν παύουν να ήταν και απαραίτητες. Τώρα, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η συνολική αίσθηση για τα αποτελέσματα της πανδημίας είναι κάπως θετική για τις μικρές εταιρείες: τα δύο τρίτα (63%) συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις τους ανταποκρίθηκαν καλά στην παγκόσμια πρόκληση.

 

“Τα διδάγματα, που θα αντληθούν, θα τις βοηθήσουν τώρα να προετοιμαστούν καλύτερα για μελλοντικές προκλήσεις, να βελτιώσουν το τρέχον επενδυτικό σχέδιο και διαδικασίες, να δοκιμάσουν νέα πράγματα με τόλμη και να γίνουν πιο ψηφιακές. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που ξεκίνησαν ως απάντηση, θα παραμείνουν επίκαιρα, επειδή οι περιορισμοί κατά της COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν και οι άνθρωποι συνεχίζουν να ακολουθούν τις ψηφιακές συνήθειες, που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, σχολιάζει η Kaspersky.