Έρευνες - Μελέτες

Το 88% των επιχειρήσεων επενδύει σε τεχνολογίες virtual reality

virtual

Ακόμη ισχυρότερη θέση στη ζωή επιχειρήσεων, αλλά και πολιτών, αποκτά - εν μέσω πανδημικής κρίσης - η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Πλέον, το 88% των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, επενδύει σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων (virtual-reality, VR).

 

9 στις 10 εταιρείες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων (virtual-reality, VR)Μάλιστα, το 91% εξ αυτών απαντά ότι σχεδιάζει να επενδύσει περαιτέρω στον εν λόγω τομέα. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που περιλαμβάνονται στη μελέτη “Business Futures 2021” της Accenture, αποδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι τα όρια μεταξύ φυσικού και εικονικού κόσμου γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, επαναπροσδιορίζουν την αίσθηση της πραγματικότητας και της τοποθεσίας και επηρεάζουν το πώς οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, καταναλώνουν, κοινωνικοποιούνται.

 

Μάλιστα, όπως εκτιμά η μελέτη, η τρέχουσα τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, η οποία εμπλέκει κυρίως τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής, με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική, εμπλέκοντας όλες τις αισθήσεις και δημιουργώντας μια καλύτερη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

 

Η μελέτη “Business Futures 2021” εντοπίζει καίρια σήματα επιχειρηματικής αλλαγής, που διαμορφώνουν πλέον το επιχειρείν. Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της, μακροχρόνιες τάσεις, όπως η υιοθέτηση του cloud και οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, έχουν διακοπεί, επιταχυνθεί ή αντιστραφεί λόγω της πανδημίας.

 

Παράλληλα, νέες εφοδιαστικές αλυσίδες και επιχειρηματικά μοντέλα αναπτύχθηκαν μέσα σε μερικές μόλις ημέρες, ενώ η υπόσχεση για νέα πρωτοποριακά επιστημονικά επιτεύγματα εκπληρώθηκε μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από δύο σχεδόν έτη συνεχών αναταράξεων, αναδύθηκε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο ζητείται να προσδιοριστεί καλύτερα η πορεία και η επίδραση της αλλαγής.

 

Ετοιμότητα

Σύμφωνα με μελέτη, παρ’ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (88%) έχουν πλέον σαφή εικόνα των τωρινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ελάχιστες εξ αυτών (6%) δηλώνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές τάσεις.

 

Στη σημερινή συγκυρία, πολλές επιχειρήσεις αποκτούν νέα σύνολα δεδομένων και αξιοποιούν την ανάλυση μεγάλου όγκου data και την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να εντοπίζουν και να αντιδρούν αποτελεσματικά στις μετατοπίσεις της αγοράς. Η μελέτη διαπιστώνει ότι 77% των επιχειρήσεων αύξησε τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

 

Στο μεταξύ, μόνο 38% ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν σταθερά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, μόνο 36% δήλωσε ότι διαθέτει ένα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προσπάθειες αυτές, ενώ λιγότερες από τις μισές εταιρείες (43%) έχουν στο δυναμικό τους στελέχη με επαρκή προσόντα για να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

 

Εφοδιαστική αλυσίδα άνευ περιορισμών

Η πανδημία αποτέλεσε αναμφισβήτητα τεράστια πρόκληση στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς για γρήγορη, ευέλικτη, οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη εκτέλεση παραγγελιών, οι επιχειρήσεις καταργούν τα φυσικά όρια των αλυσίδων εφοδιασμού τους και μεταφέρουν την παραγωγή στο σημείο της ζήτησης.

 

Η μελέτη αναφέρει ότι 92% των επιχειρήσεων έχει αυξήσει ή σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση ευέλικτων κέντρων και 96% των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει ή σχεδιάζει να δημιουργήσει περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού.