Έρευνες - Μελέτες

Η inject εκτύπωση μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,7 εκατ. τόνους

printing1

Η χρήση της τεχνικής inkjet για την ενδοεταιρική εκτύπωση ετικετών θα μπορούσε να έχει σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη. Για παράδειγμα, εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επέλεγαν την inkjet εκτύπωση ετικετών on demand, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα ήταν της τάξης των 28,7 εκατ. kWh. Αυτό ισοδυναμεί με την κατανάλωση 95.600 οικιών και είναι ίσο με τη μείωση του παραγόμενου CO2  κατά 6,7 εκατ. τόνους.

 

Εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες επέλεγαν την inkjet εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση, θα εξοικονομούσαμε ενέργεια 28,7 εκατ. kWhΗ κατ’ απαίτηση εκτύπωση inkjet μπορεί, επίσης, να εξαλείψει 180 εκατ. τετραγωνικά μέτρα απορριμμάτων από ετικέτες, επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 25.264 γήπεδα ποδοσφαίρου. Επίσης, θα μπορούσε να μειώσει τη σπατάλη μελανιού κατά περίπου 619 τόνους, το αντίστοιχο δηλαδή βάρος με αυτό 41 διώροφων λεωφορείων.

 

Τα παραπάνω διαπιστώνει νέα έρευνα της ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας Smithers. Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρήση τεχνολογίας inject για on demand εκτυπώσεις θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να πετύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

Αναλυτικά, όσον αφορά στον στόχο SDG7 για προσιτή και καθαρή ενέργεια, η inkjet εκτύπωση αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ λιγότερο ενεργοβόρος διαδικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας για την ίδια εκτυπωμένη περιοχή. Στον στόχο SDG8, που αφορά την αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, η inkjet εκτύπωση μπορεί να προσφέρει οικονομική απόδοση και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους στους χρήστες ετικετών.

 

Βιομηχανική καινοτομία

Όσον αφορά τον στόχο SDG9 για τη βιομηχανική καινοτομία και τις υποδομές, η πρωτοποριακή τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώσει τη σπατάλη υλικών για ετικέτες και την αχρήστευση αποθέματος. Στον στόχο SDG12 για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, η inkjet εκτύπωση παρέχει σημαντική μείωση της σπατάλης υλικών (π.χ. μελανοταινιών) σε σύγκριση με την εκτύπωση θερμικής μεταφοράς.

 

Ενεργοβόρες εκτυπώσεις

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι διαδικασίες εμπορικής εκτύπωσης είναι ενεργοβόρες, διότι ένας παραδοσιακός εκτυπωτής ετικετών, τεχνολογίας flex, χρησιμοποιεί περίπου 39 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα εκτυπωμένων ετικετών. Σύμφωνα με τη μελέτη, αν οι ετικέτες αυτές έχουν μεταβλητά δεδομένα και είναι εκτυπωμένες με τεχνολογία θερμικής μεταφοράς, η συνολική χρήση ενέργειας είναι 41 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

 

Η inkjet εκτύπωση είναι μια πολύ λιγότερο ενεργοβόρος διαδικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα. Αν η ήδη υπάρχουσα αγορά για εκτύπωση ετικετών κατ’ απαίτηση επέλεγε την χρήση τεχνολογίας inkjet, θα εξοικονομούνταν 28,7 εκατομμύρια kWh ετησίως, δηλαδή αρκετή ενέργεια για να διανύσει κανείς πάνω από 14 εκατ. χιλιόμετρα με ηλεκτρικό όχημα ή να φωτίσει 95.960 οικίες για έναν χρόνο.

 

Μείωση της σπατάλης

Η Smithers εκτιμά ότι σπαταλάμε έως και το 11% των υλικών για ετικέτες, από την ύπαρξη αποθέματος ετικετών μέχρι και την τελική εφαρμογή τους. Αυτό μπορεί να προκύψει κατά την έναρξη της εκτύπωσης και κατά την προετοιμασία ή να είναι απλώς αποτέλεσμα σφαλμάτων εκτύπωσης. Και οι δύο αιτίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη μετάβαση στην κατ’ απαίτηση έγχρωμη inkjet εκτύπωση.

 

Η Smithers υπολογίζει ότι, αν η αγορά μετέβαινε στην inkjet εκτύπωση, η ετήσια εξοικονόμηση υλικών θα μπορούσε να ανέλθει στα 180 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, νούμερο που αντιστοιχεί στην επιφάνεια 25.264 γηπέδων ποδοσφαίρου.