Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία και τα δεδομένα στην κορυφή της ατζέντας των στελεχών στην Ελλάδα

technology1new1

Την τεχνολογία και τα δεδομένα τοποθετούν στην κορυφή της ατζέντας τους οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Έχοντας  πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, που διαμορφώνεται την επομένη της πανδημίας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) στην Ελλάδα εμφανίζονται αποφασισμένοι να λάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.

 

Το 78% προγραμματίζει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τα δεδομένα το επόμενο δωδεκάμηνοΣυγκεκριμένα, οι 8 στους 10 (78%) σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τα δεδομένα το επόμενο 12μηνο. Επίσης, το 63% απαντά ότι θα αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία για ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Η βαρύτητα, που αποδίδουν οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων στον ρόλο της τεχνολογίας, επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις τους σχετικά με το βασικό στοιχείο, που θα χαρακτηρίζει την επιτυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος. Περισσότεροι από δύο στους πέντε (44%) πιστεύουν ότι αυτή θα βασίζεται στην τεχνολογία και τα δεδομένα.

 

Όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι CEOs στην Ελλάδα αναφέρουν την επιτάχυνση της τεχνολογίας και την ψηφιακή καινοτομία ως τη σημαντικότερη τάση, που επηρεάζει την επιχείρησή τους. Αναγνωρίζουν, εξάλλου, την κρισιμότητα των επιπτώσεων των νέων προσδοκιών των καταναλωτών (53%), αλλά και των προκλήσεων, που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή (44%).

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δυο στους τρεις επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων (66%, έναντι 38% παγκοσμίως) δηλώνουν ότι, οι αλλαγές που σχεδιάζουν, θα επικεντρωθούν στις διαδικασίες καινοτομίας. Αισθητά μικρότερη βαρύτητα σκοπεύουν να δώσουν σε ζητήματα, όπως οι αλλαγές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την κατανομή/διάθεση κεφαλαίων και η εφοδιαστική αλυσίδα (34%), ή η διαχείριση κινδύνων (31%).

 

Προβληματισμός για τα ταλέντα

Το ζήτημα της καινοτομίας κυριαρχεί σαφώς στη μετασχηματιστική ατζέντα των Ελλήνων CEOs. Και τα θέματα, όμως, που συνδέονται με το ανθρώπινο στοιχείο, συγκεντρώνουν την προσοχή ενός επίσης σημαντικού μεριδίου των CEOs: ανθρώπινο δυναμικό και ταλέντο (25%), ηγεσία (25%), οργανωτική δομή (16%) και εταιρική κουλτούρα και σκοπός (28%) - συνδυαστικά.

 

Τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες των Ελλήνων CEOs παρουσιάζει η νέα έρευνα CEO Imperative Study 2021, που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Forbes Insights για λογαριασμό της EY. Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των επικεφαλής των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη μετά την πανδημία εποχή και τους τομείς, όπου θα δώσουν προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.        

 

Για τη χώρα μας, η έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει ότι οι CEOs των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως και οι ομόλογοι τους παγκοσμίως, κατατάσσουν τις δραστικές αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, ως τη δεύτερη σημαντικότερη τάση που επηρεάζει σήμερα την επιχείρησή τους.

 

Ψηφιακός καταναλωτής

Οι επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών κατατάσσουν υψηλότερα από τους CEOs παγκοσμίως, την ικανότητα κατανόησης του καταναλωτή μέσω άμεσων εμπειριών, μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού CEO. Ωστόσο, μόνο ένας στους τρεις (34%) περιλαμβάνει τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης του, μεταξύ των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει στο επόμενο 12μηνο.

 

Επίσης, μόλις ένα 16%, έναντι 31% παγκοσμίως και 36% στην Ευρώπη, δηλώνει ότι θα προβεί σε κάτι τέτοιο κατά την επόμενη τριετία. “Πρόκειται για μια επιλογή υψηλού ρίσκου, καθώς οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα και οι επιπτώσεις τους για τις επιχειρήσεις δε θα εξαντληθούν σε διάστημα λίγων μηνών”, τονίζει η έρευνα.