Έρευνες - Μελέτες

9 στις 10 ελληνικές εταιρείες λένε “ναι” σε συνεργασίες με στόχο την καινοτομία

idea_kainotomia_12

Χείρα συνεργασίας, ακόμη και σε ανταγωνίστριες εταιρείες, είναι διατεθειμένες να δώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν αυτό που, πλέον, θεωρείται “διαβατήριο επιβίωσης” από την πανδημική κρίση, την καινοτομία. Για την ακρίβεια, το 86% των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, σήμερα, δηλώνει θετικό στη συνεργασία με ανταγωνιστές, με στόχο να καινοτομήσει στο οικοσύστημα, όπου δραστηριοποιείται.

 

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής της ψηφιοποίησης, τομέας όπου υστερούσαν οι ελληνικές εταιρείες έναντι των ανταγωνιστώνΠρόκειται σαφώς για μια τάση των ελληνικών εταιρειών, την οποία ενδυνάμωσε η πανδημία της COVID-19, η οποία έθεσε τους πελάτες και την καινοτομία στην “καρδιά” της στρατηγικής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν ένα άλμα προόδου.

 

“Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν ήδη υπομείνει μια δεκαετία διαταραχών, φαίνεται ότι βρέθηκαν πιο προετοιμασμένες - ή τουλάχιστον πιο ανθεκτικές - όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία καινούργια κρίση”, διαπιστώνει παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, η οποία συγκέντρωσε, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις Ελλήνων CEOs, CFOs και άλλων ανώτατων στελεχών, ανάμεσα σε ένα δείγμα περισσότερων από 2.400 στελεχών από 52 χώρες.

 

Η έρευνα (ΕΥ, Global Capital Confidence Barometer) επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία, επίσης, λειτούργησε ως επιταχυντής των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων - ένας τομέας όπου υστερούσαν, παραδοσιακά, έναντι των ανταγωνιστών τους από το εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη αναγνωρίζουν δύο βασικές στρατηγικές επιταγές σε σχέση με την ανάπτυξη: τις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και των επιχειρηματικών διεργασιών, καθώς και την προσέλκυση, αλλά και τη διατήρηση πελατολογίου.

 

Κίνδυνοι και ευκαιρίες

Πάντως, οι ελληνικές εταιρείες σκοπεύουν να επιτύχουν τους παραπάνω στόχους, βασιζόμενες, κυρίως, σε ίδιες δυνάμεις, αφού οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν αποτελούν προτεραιότητα για το 2021. Τα στελέχη στην Ελλάδα αναμένουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης τους θα προέλθει οργανικά, από το εσωτερικό της επιχείρησης, με μόλις το 30% των ελληνικών επιχειρήσεων να επιδιώκει συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) τους επόμενους 12 μήνες.

 

Το ποσοστό αυτό παρεκκλίνει σημαντικά από τον διαχρονικό μέσο όρο, που καταγράφει η έρευνα για τη χώρα, ο οποίος κυμαίνεται στο 41%. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που εξετάζουν Σ&Ε, διαβλέπουν μια σαφή ευκαιρία να αποκτήσουν ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις με πρόθεση για Σ&Ε, δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν σε εξαγορές, που θα αυξήσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους, όπως η αποδοτικότητα της παραγωγής ή η βελτίωση της αλυσίδας διανομής. Άλλες επιχειρήσεις δείχνουν μια προτίμηση για συμφωνίες, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν σε ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο παραπλήσιο του κύριου αντικειμένου τους.

 

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των στελεχών στην Ελλάδα, που σχεδιάζουν συμφωνίες, δηλώνουν ότι θα εξετάσουν, κατά κύριο λόγο, στόχους εκτός συνόρων. Η προσδοκία ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια θα προέλθει από την Ευρώπη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πέντε κορυφαίοι επενδυτικοί προορισμοί είναι όλοι εντός της Ε.Ε., υποδηλώνει ότι η διασυνοριακή δραστηριότητα θα περιοριστεί στα όρια της ηπείρου.