Έρευνες - Μελέτες

Σε αυτοματισμό και Τεχνητή Νοημοσύνη επενδύουν οι εταιρείες ενέργειας

artificial-intelligence-cognitive-computing

Στην πρώτη θέση της επενδυτικής τους ατζέντας για την τεχνολογία τοποθετούν οι εταιρείες ενέργειας, παγκοσμίως, τις επενδύσεις στον αυτοματισμό της λειτουργίας τους. Μάλιστα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) των εταιρειών του κλάδου απαντούν, στην πλειοψηφία τους, ότι το 2021 θα κατευθύνουν στον αυτοματισμό τα περισσότερα κεφάλαια από κάθε άλλο τομέα, που σχετίζεται με την τεχνολογία.

 

Άλλες επενδυτικές προτεραιότητες του κλάδου αφορούν τις τεχνολογίες chat bots και τις επενδύσεις στην ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειαςΤη δεύτερη θέση των επενδυτικών προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου, παγκοσμίως, καταλαμβάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, Artificial Intelligence-AI, ενώ ακολουθούν οι επενδύσεις σε υποδομές τηλεδιασκέψεων και σε πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (προφανώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εξ αποστάσεως εργασίας).

 

Σύμφωνα με την έρευνα Insights for Energy Leaders: the key issues and priorities on the minds of Energy CEOs της KPMG, η τρίτη επενδυτική προτεραιότητα των εταιρειών ενέργειας για το 2021 θα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του καταναλωτή (π.χ. chat bots). Την επόμενη θέση της ίδιας λίστας καταλαμβάνει η λήψη μέτρων για την ψηφιακή ασφάλεια των δεδομένων.

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 71% των CEOs επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας απαντούν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στους παραπάνω τομείς με έναν βασικό στόχο: την περικοπή του λειτουργικού κόστους.

 

Αισιοδοξία για το μέλλον 

Η έρευνα διαπιστώνει συνολικά ότι οι CEOs σε εταιρείες ενέργειας αφουγκράζονται την αλλαγή, επαναπροσδιορίζουν τους κινδύνους και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου. “Η βιομηχανία της ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί έναν απαραίτητο κλάδο για την οικονομία, καθώς οι οργανισμοί σε όλες τις βιομηχανίες αρχίζουν να προετοιμάζονται για μια νέα πραγματικότητα και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID-19”, τονίζουν οι αναλυτές.

 

Συνολικά, η έρευνα εντοπίζει μια εικόνα αισιοδοξίας στη βιομηχανία, που αγκαλιάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας. Το 37% των CEOs του κλάδου βλέπει μια επιστροφή στην ομαλότητα προς το τέλος του 2021. Πάντως, το 43% απαντά ότι οι επιχειρήσεις και οι δραστηριότητές τους έχουν αλλάξει για πάντα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

 

Στο μεταξύ, το 60% απαντά σχεδιάζει να εφαρμόσει πιο αυστηρές πρακτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Άλλωστε, η βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή αναγνωρίστηκαν ως ο κορυφαίος κίνδυνος για την ανάπτυξη του οργανισμού τους τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το 43%.

 

Επιπρόσθετα, το 100% δηλώνει σίγουρο για τις προοπτικές ανάπτυξης της ενεργειακής βιομηχανίας και το 93% αισθάνεται σίγουρο για τις προοπτικές άμεσης ανάπτυξης στη δική τους επιχείρηση.

 

Πάντως, το 83% των CEOs του κλάδου αναμένει χαμηλή έως μέτρια δραστηριότητα M&A τα επόμενα τρία χρόνια.

 

“Ο κλάδος της ενέργειας διέρχεται μια περίοδο μεγάλης αλλαγής, η οποία οδηγείται από την ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τη μεταστροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές του κλάδου διαφαίνονται εξαιρετικές, κάτι που αναγνωρίζεται καθολικά από τους CEOs των εταιρειών του κλάδου”, αναφέρει η μελέτη.