Έρευνες - Μελέτες

1 στις 2 ασφαλιστικές έχει κάνει μετάβαση στο cloud

cloudcompnew1

Η λειτουργική ευελιξία, η καινοτομία, η ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά και η βελτιστοποίηση του κόστους είναι τα βασικά κίνητρα των ασφαλιστικών εταιρειών για τη μετάβαση σε περιβάλλοντα δημόσιου cloud. Ήδη, περισσότερες από μια στις δύο ασφαλιστικές στην Ευρώπη έχουν μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων τους σε περιβάλλον cloud.

 

Το 88% των ασφαλιστικών στην Ευρώπη θα αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις σε υπηρεσίες στο δημόσιο cloud την επόμενη τριετίαΕιδικότερα, το 52% έχει μεταφέρει λιγότερο από το 10% των δραστηριοτήτων στο cloud, ενώ 19% μεταξύ του 10%-20% των δραστηριοτήτων τους. Λιγότερες από μια στις τρεις εταιρείες (29%) έχουν μεταφέρει πάνω από το 20% των δραστηριοτήτων τους και μόλις 7% πάνω από το 90% αυτών.

 

Την ίδια στιγμή, το 49% των εταιρειών του κλάδου δηλώνει ότι σχεδιάζει να μεταφέρει πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων τους στο cloud. Ταυτόχρονα, το 88% σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις σε υπηρεσίες στο δημόσιο cloud την επόμενη τριετία. Η μετάβαση στο cloud βρίσκεται, ωστόσο, στην κορυφή της επιχειρηματικής ατζέντας των περισσότερων ασφαλιστικών εταιρειών.

 

Οφέλη

Δυο στις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη (67%) αναφέρουν την ενίσχυση της ευελιξίας ως τον κύριο λόγο για τη μετάβαση. Ακολουθούν η ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά (54%) και η καινοτομία/ ο ψηφιακός μετασχηματισμός (54%). Η βελτιστοποίηση του κόστους, στην τέταρτη θέση με 40%, παρ’ ότι σημαντική, φαίνεται να αποτελεί λιγότερο σημαντικό κίνητρο.

 

“Οι ασφαλιστικές εταιρείες, που θα κατορθώσουν να μεταφέρουν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους στο cloud, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των διεργασιών, των εφαρμογών και των τεχνολογικών υποδομών, θα ενισχύσουν την ευελιξία, την ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά και την πελατοκεντρικότητα, περιορίζοντας, παράλληλα, τα κόστη”, διαπιστώνει μελέτη της ΕΥ (European insurance public cloud adoption index).

 

Όσον αφορά το ποιος χειρίζεται τη διαδικασία μετάβασης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, υπεύθυνη είναι η διεύθυνση πληροφορικής και ο Chief Information Officer (CIO) ή ο Chief Technology Officer (CTO - 75%). Πολύ σπάνια η ευθύνη αυτή ανήκει στην ίδια την επιχείρηση ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (6%).

 

Επιπλέον, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται ήδη σήμερα στο cloud, μόνο το 56% έχουν ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας του εγχειρήματος, ποσοστό που πέφτει στο 33% μεταξύ των μικρών και μεσαίων ασφαλιστικών εταιρειών.

 

Επιφυλακτικότητα

Η απουσία μιας σαφούς στρατηγικής επιβεβαιώνεται και από την επιφυλακτικότητα πολλών από τους συμμετέχοντες, όσον αφορά την πλήρη μετάβαση στο δημόσιο cloud. Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων σκοπεύουν να βασιστούν σε υβριδικά μοντέλα (συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού cloud), έναντι 24% που δεν εξετάζουν την επιλογή αυτή, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες, είτε δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, είτε δεν έχουν ακόμη καταλήξει στη στρατηγική τους.