Έρευνες - Μελέτες

Οι Ευρωπαίοι λένε ναι στα cyborgs, αλλά υπό όρους

09techfix-illo-mobilemasterat3x

Η προοπτική βελτίωσης του ανθρώπινου σώματος με τη βοήθεια της τεχνολογίας (human augmentation) και η συνύπαρξη με cyborgs - άτομα που φέρουν και ανθρώπινα και βιονικά μέλη - εξάπτει την περιέργεια, αλλά και φοβίζει τους Ευρωπαίους. Σχεδόν οι μισοί (46,5%) Ευρωπαίοι ενήλικες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ενισχύσουν - μέσω της τεχνολογίας - το σώμα τους. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν για τον μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο μιας τέτοιας τεχνολογίας.

 

Οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να ενισχύσουν - μέσω της τεχνολογίας - το σώμα τουςΗ “επαύξηση” των ανθρώπινων ικανοτήτων έρχεται σε δύο μορφές. Μπορεί είτε να απαιτείται για λόγους υγείας - όπως η χρήση βιονικών άκρων ή να προσφέρεται ως επιλογή στους ανθρώπους προκειμένου να “επαυξήσουν” τις δυνατότητές τους, για παράδειγμα, εισάγοντας τσιπ αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

 

Μόλις το 12% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ένα “επαυξημένο” άτομο έχει άδικο πλεονέκτημα στον χώρο εργασίας και θα ήταν αντίθετο στη συνεργασία μαζί του. Ωστόσο, σχεδόν δύο στους πέντε (39%) Ευρωπαίους ενήλικες ανησυχούν ότι η ανθρώπινη “επαύξηση” θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε μελλοντική κοινωνική ανισότητα, είτε σε σύγκρουση.

 

Συνολικά, σχεδόν οι μισοί (49%) Ευρωπαίοι είναι είτε “ενθουσιασμένοι” είτε “αισιόδοξοι” για μια μελλοντική κοινωνία, που περιλαμβάνει τόσο “επαυξημένους” όσο και μη “επαυξημένους” ανθρώπους. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει νέα έρευνα της Kaspersky, η οποία αποκαλύπτει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που έχουν οι Ευρωπαίοι προς ένα cyborg μέλλον.  Ένα μέλλον, το οποίο θα μοιράζονται με ανθρώπους με τεχνολογικά επαυξημένες δυνατότητες - στο πλαίσιο της οικογένειας, στον χώρο εργασίας τους, ακόμα και στην προσωπική τους ζωή.

 

Στην προσωπική ζωή

Η μελέτη της Kaspersky σε 6.500 ενήλικες σε επτά ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (51%) δηλώνουν ότι έχουν γνωρίσει κάποιον που έχει ενισχύσει - μέσω της τεχνολογίας - το σώμα του. Σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (45%) δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να βγουν ραντεβού με κάποιον που έχει ενισχύσει - μέσω της τεχνολογίας - το σώμα του και το 5,5% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχουν ήδη βγει ραντεβού με τέτοιο άτομο.

 

Περισσότεροι από ένας στους τρεις δηλώνουν ότι “πάντοτε ήταν δεκτικοί” με “επαυξημένους” ανθρώπους και το 17% δηλώνει ότι τους δέχεται περισσότερο απ’ ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Οι μισοί Ευρωπαίοι άνδρες (50%) δηλώνουν ότι είτε είναι “ενθουσιασμένοι”, είτε “αισιόδοξοι” για το μέλλον που μοιράζονται οι “επαυξημένοι” και οι μη “επαυξημένοι” άνθρωποι, με το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών να αγγίζει το 40%.

 

Εάν ένα μέλος της οικογένειας χρειαζόταν να επωφεληθεί από τεχνολογία επαύξησης για λόγους υγείας, τα άτομα θα ήταν πιο συμφιλιωμένα με την ιδέα ένα μέλος της οικογένειας να έχει ένα βιονικό χέρι (38%) ή πόδι (37%). Οι Βρετανοί είναι πιο δεκτικοί απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

 

Εθελοντική επαύξηση

Όσον αφορά την εθελοντική επαύξηση, οι ενήλικες στην Πορτογαλία (56%) και την Ισπανία (51%) είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για το σώμα τους, με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνήσει (36%).

 

Πάντως, σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους (29,5%) θα υποστήριζαν ένα μέλος της οικογένειας που αποφάσισε να ενισχύσει το σώμα του με τεχνολογία, ανεξάρτητα από την επιλογή του, με τους Πορτογάλους να εμφανίζονται ως οι περισσότερο (46%) και τους Γάλλους ως οι λιγότερο (19%) υποστηρικτικοί προς μία τέτοια απόφαση.

 

Μόνο το 16,5% των Ευρωπαίων θεωρεί κάποιον που ενισχύει με τεχνολογία το σώμα του ως “παράξενο”, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) βλέπει την “επαύξηση” ως “γενναία” επιλογή.