Έρευνες - Μελέτες

Στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών στοχεύει η Ευρώπη

europe_flags

Φιλόδοξους στόχους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, έως το 2030, θέτει η Ευρώπη. Δίνοντας σε αυτό το όραμα “Ψηφιακή Πυξίδα”, η Ένωση βάζει ψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών της για την ψηφιακή ωρίμανση επιχειρήσεων, πολιτών και Δημοσίου στη διάρκεια της δεκαετίας.

 

Φιλόδοξους στόχους για την ψηφιακή ωρίμανση επιχειρήσεων, πολιτών, Δημοσίου, θέτει η Ε.Ε. μέσω της Ψηφιακής ΠυξίδαςΗ “Ψηφιακή Πυξίδα”, την οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί έναν οδικό χάρτη έως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους σε τέσσερις άξονες: ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού και αριθμός επαγγελματιών με ψηφιακή κατάρτιση, υποδομές και συνδεσιμότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και online δημόσιες υπηρεσίες.

 

Κάθε ένας από τους τέσσερις βασικούς άξονες αντιστοιχεί σε σαφείς ειδικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Μάλιστα, η Ένωση προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός νέου συστήματος παρακολούθησης και μέτρησης της προόδου σε σχέση με τους ειδικούς στόχους για το 2030.

 

5G σε όλες τις κατοικημένες περιοχές

Στον πρώτο άξονα, που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού και τους επαγγελματίες των ΤΠΕ, έως το 2030 - σύμφωνα με τους στόχους της “Ψηφιακής Πυξίδας” - το 80% τουλάχιστον του συνόλου των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, ο αριθμός των απασχολούμενων υψηλής κατάρτισης στον τομέα των ΤΠΕ στην Ε.Ε. θα πρέπει να αυξηθεί από 7,8 εκατομμύρια το 2019 σε 20 εκατ. το 2030, με υψηλότερη σύγκλιση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Στο επίπεδο της συνδεσιμότητας, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να διαθέτουν σύνδεση gigabit, έναντι του 59% των νοικοκυριών το 2020. Επίσης, όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να καλύπτονται από 5G (έναντι του 14 % το 2021).

 

Όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές, στόχος είναι έως το 2030 η παραγωγή προηγμένων και βιώσιμων ημιαγωγών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% της παγκόσμιας παραγωγής σε αξία. Σήμερα, η αντίστοιχη συμμετοχή της Ένωσης είναι 10%.

 

Χρήση cloud

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, στόχος είναι οι τρεις στις τέσσερις εταιρείες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud, μαζικά δεδομένα (Big Data) και τεχνητή νοημοσύνη, έως τα τέλη της δεκαετίας. Στο μεταξύ, πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών ΜμΕ θα πρέπει να έχει επιτύχει ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης (σε σύγκριση με 61 % το 2019).

 

Σε επίπεδο ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, όλες οι κύριες δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο έως το 2030, ενώ όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά τους αρχεία.

 

Επίσης, το 80% των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί εφαρμογή ψηφιακής ταυτοποίησης.

 

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το NextGenerationEU θα παίξει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Πυξίδας. Σε κάθε εθνικό σχέδιο, που θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει οριστεί ειδικός στόχος ελάχιστης δαπάνης ύψους 20% για επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι οποίες θα δράσουν συμπληρωματικά προς την ψηφιακή συνιστώσα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027.

 

Για να επιτύχει τους ψηφιακούς της στόχους, η Ένωση εισάγει και νέα εργαλεία, όπως είναι τα “πολυκρατικά έργα”, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της Ψηφιακής Πυξίδας. Πρόκειται για μεγάλα έργα, που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., από τα κράτη - μέλη και από τον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή εξετάζει τις διαφορετικές εναλλακτικές στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πυξίδας, όπως π.χ. ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για πολυκρατικά έργα.

 

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη δημοσίευση νέας ετήσιας έκθεσης για την ευρωπαϊκή ψηφιακή δεκαετία, που θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ένα σύστημα “φωτεινού σηματοδότη” για τη σήμανση της προόδου της Ε.Ε. και των κρατών - μελών ως προς την επίτευξη της ψηφιακής τους φιλοδοξίας για το 2030. Πρόκειται για έναν ενισχυμένο δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), που θα περιλαμβάνει τους ειδικούς στόχους και τις αρχές, καθώς και τη γενικότερη συμμόρφωση με τους εν λόγω στόχους.