Έρευνες - Μελέτες

Πάνω από $1,3 τρισ. θα προσθέσει στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 5G

5gnetwork

Πρόσθετη ανάπτυξη της τάξης του $1,3 τρισ. - κάτι λιγότερο από το ετήσιο ΑΕΠ της Αυστραλίας - θα εισφέρει στο παγκόσμιο ΑΕΠ η τεχνολογία του 5G με χρονικό ορίζοντα το 2030. Από μόνο του το οικονομικό μέγεθος είναι τεράστιο, ωστόσο, η οικονομική μεγέθυνση είναι μία μόνο από τις παραμέτρους της δυναμικής της νέας γενιάς κινητών επικοινωνιών.

 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα οι τομείς, που θα επωφεληθούν περισσότερο από την παραγωγικότητα της τεχνολογίας 5GΗ πιο σημαντική, ίσως, παράμετρος είναι η ικανότητα του 5G να αλλάξει την οπτική για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανασχεδιάζοντας επιχειρηματικά μοντέλα και ολόκληρους οικονομικούς κλάδους. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επίδρασης της νέας τεχνολογίας, περί τα $530 δισ., θα προέλθει από τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας για ασθενείς, παρόχους και ιατρικό προσωπικό τα επόμενα δέκα χρόνια.

 

“Ενώ η επιτάχυνση της τηλεϊατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας έδωσε μια ιδέα του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης, η απομακρυσμένη περίθαλψη είναι μόνο ένας από τους τομείς, όπου το 5G μπορεί να επιδράσει καταλυτικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων για την υγεία όσο και σε εξοικονόμηση κόστους”, αναφέρει μελέτη της PwC.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ΗΠΑ ($484 δισ.), η Κίνα ($220 δισ.) και η Ιαπωνία ($76 δισ.) θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών 5G, λόγω του μεγέθους των οικονομιών τους και των ισχυρών κλάδων βιομηχανικής παραγωγής.

 

Οριζόντια επίδραση

Σε επίπεδο κλάδων, οι επιδράσεις του 5G ποικίλουν για κάθε οικονομία. Η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις εφαρμογές του 5G στη βιομηχανία, λόγω του μεγέθους των κλάδων μεταποίησης.

 

Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. H Ινδία, από την άλλη, θα επωφεληθεί, κυρίως, από τις έξυπνες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, ενώ η Κίνα και η Γερμανία από τη βιομηχανία.

 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Σημαντική οικονομική επίδραση, της τάξης των $330 δισ.., θα έχει το 5G τα επόμενα δέκα χρόνια στον τομέα της κοινής ωφέλειας. Οι εφαρμογές διαχείρισης έξυπνων υπηρεσιών θα υποστηρίξουν περιβαλλοντικούς στόχους για τη μείωση του άνθρακα και των αποβλήτων, μέσω της συνδυαστικής χρήσης έξυπνων μετρητών και δικτύων για εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, θα στηρίξουν τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και νερού μέσω της παρακολούθησης των διαρροών αποβλήτων και νερού.

 

Στο μεταξύ, τα οικονομικά οφέλη στις εφαρμογές καταναλωτών και media θα είναι της τάξης των $254 δισ. την επόμενη δεκαετία και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα παιχνίδια over-the-top (OTT), τη διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο και την εξυπηρέτηση πελατών.

 

Οι εφαρμογές μεταποίησης και βαριάς βιομηχανίας θα δουν ένα οικονομικό όφελος της τάξης των $134 δισ., μέσα από την παρακολούθηση και μείωση των ατελειών των συστημάτων και την αυξημένη χρήση αυτόνομων οχημάτων.

 

Τέλος, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα δει οφέλη της τάξης των $86 δισ., που θα προκύψουν από τομείς, όπως η μείωση της απάτης και η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

 

Ανοίγει ο δρόμος

“Σε συνδυασμό με επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στο Internet of Things, το 5G μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η πλατφόρμα, που θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία να κατανοήσουν τα πλήρη οφέλη των εξελίξεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες”, αναφέρει η PwC στην έκθεση “Powering Your Tomorrow”.

 

Η έκθεση ποσοτικοποιεί - για πρώτη φορά - την οικονομική επίδραση των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών χρήσης του 5G. Τα οφέλη αυτά εντείνονται από το 2025, οπότε και οι εφαρμογές, που στηρίζονται στο 5G θα είναι πιο διαδεδομένες. Η έκθεση αφορά σε οκτώ οικονομίες, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης: Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).