Έρευνες - Μελέτες

Ο μισός πληθυσμός της γης θα έχει κάλυψη από 5G το 2025

5gnetwork

Μπορεί η πανδημία να φρέναρε την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών 5G σε κάποιες περιοχές του κόσμου, ωστόσο, ο πλανήτης βρίσκεται ήδη σε τροχιά εισόδου στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Καθώς οι πάροχοι σημειώνουν πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας υποδομών 5G, η κάλυψη προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά. 

Η κάλυψη του 5G αναμένεται να αυξηθεί κατά 254% μέσα στην επόμενη πενταετία-Στο 25% του πληθυσμού το 5G στα τέλη του 2021Η παγκόσμια κάλυψη των δικτύων 5G αναμένεται να αυξηθεί κατά 254% έως το 2025, με τη νέα τεχνολογία να φθάνει έως τότε σε περισσότερους από 4,1 δισ. ανθρώπους παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της γης, 53%, θα έχει κάλυψη από δίκτυα 5G έως τότε. 

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Bankr δείχνουν ότι ήδη από το 2020, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή 1,17 δισ. άνθρωποι έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Από τις ίδιες εκτιμήσεις προκύπτει ότι μέχρι τα τέλη του 2021, περίπου το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού ή 1,95 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε δίκτυα 5G. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G καθοδηγείται από διάφορες πτυχές που συνδέονται κυρίως από την αυξανόμενη κίνηση στο Διαδίκτυο, η οποία με τη σειρά της προκύπτει ως απότοκο και της δυναμικής ανόδου του Internet of Things (IoT) σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η τάση απαιτεί ένα ανθεκτικό δίκτυο και το 5G έχει τη δυνατότητα να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη ζήτηση για κινητά ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, απαίτηση που επίσης καλύπτει το 5G.  

Περιοχές στην πρώτη γραμμή
Η επιτευχθείσα μέχρι σήμερα πρόοδος στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, που έχει φέρει τη νέα τεχνολογία σε περισσότερους από 1 δισ.ανθρώπους, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι το αποκορύφωμα μιας κοινής παγκόσμιας προσπάθειας τα τελευταία χρόνια. Η κάλυψη είναι σημαντική, ωστόσο, καθοδηγείται από μερικές επιλεγμένες περιοχές του πλανήτη, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Άλλες περιοχές εξακολουθούν να «χτίζουν» ακόμη τις υποδομές, πάνω στις οποίες θα πατήσει η νέα τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bankr, η Ασία κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην ανάπτυξη του 5G. 

Άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως οι ΗΠΑ, πλησιάζουν τις επιδόσεις της Ασίας, με την αμερικανική κυβέρνηση να προτείνει νέες πολιτικές, ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες θα καλύπτονται από τα νέα δίκτυα. 

Προκλήσεις
Αν και η ανάπτυξη του 5G αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως η πρόσβαση στο φάσμα. Το δίκτυο απαιτεί πρόσβαση σε διάφορες ζώνες φάσματος με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η περιορισμένη πρόσβαση σε διαφορετικές ζώνες φάσματος σε συγκεκριμένες χώρες ανά τον κόσμο ευθύνεται -κατά τους αναλυτές- για την αργή διείσδυση του 5G σε αυτές τις περιοχές. 

Επιπλέον, το κόστος δημιουργίας πλαισίων για την υποστήριξη ταχύτερων δεδομένων είναι υψηλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα υποδομή τηλεπικοινωνιών πρέπει να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί. 

«Ορισμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, καθώς κάποιες εξ αυτών δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έσοδα από την τεχνολογία σύντομα» αναφέρει η Bankr.