Έρευνες - Μελέτες

Προσλήψεις τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών έφερε η πανδημία

peoplenew123

Από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 και μέχρι σήμερα οι ανάγκες για επικοινωνία έχουν διογκωθεί με τη χρήση του Διαδικτύου να χτυπάει κόκκινο. Ειδικά τις περιόδους των lockdowns η διαδικτυακή κίνηση αυξήθηκε σε ποσοστό έως και 70%.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο κλάδος έφτασε να απασχολεί πανευρωπαϊκά 1,043 εκατ. άτομαΟι αυξημένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες πίεσαν μεν τα όρια των εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη, δημιουργώντας, ωστόσο, και μια παράπλευρη …ωφέλεια. Έφεραν προσλήψεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Ευρώπη, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής Αρχής. Η Eurostat λοιπόν διαπιστώνει ότι οι διαταραχές που προκάλεσε ο COVID-19 επί ευρωπαϊκού εδάφους είχαν ως έμμεσο αποτέλεσμα την τόνωση της απασχόλησης στον κλάδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, o αριθμός των ατόμων, ηλικίας 20 έως 64 ετών, που απασχολούνταν στις τηλεπικοινωνίες αυξήθηκε απότομα κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020. Έτσι, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο κλάδος έφτασε να απασχολεί πανευρωπαϊκά 1,043 εκατομμύρια άτομα.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και αύξηση 21% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα (σσ το δεύτερο τρίμηνο του 2019).

Πτωτική τάση
Η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη έρχεται να ανατρέψει την τάση των τελευταίων ετών, που ήθελε τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού στις εταιρείες του τομέα να μειώνεται. Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι o αριθμός των ατόμων, ηλικίας 20 έως 64 ετών, που απασχολούνται στις τηλεπικοινωνίες μειώνεται σταθερά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, από 1,181 εκατ. άτομο το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 823.000 το τέταρτο τρίμηνο του 2019. 

«Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 είναι πιθανό να έχουν δώσει ώθηση στην απασχόληση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ» τονίζει σε σχετικό report της η Eurostat. H ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία διευκρινίζει ότι στους απασχολούμενους στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στις ενσύρματες, ασύρματες, δορυφορικές και άλλων τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. 

Μικτή εικόνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, πάντως, η εικόνα της απασχόλησης ήταν αρκετά διαφοροποιημένη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Για την ακρίβεια, ο αριθμός των απασχολούμενων στις τηλεπικοινωνίες το δεύτερο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων παρέμεινε σταθερός στην Πορτογαλία, ενώ αντίθετα η απασχόληση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μειώθηκε στα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη με διαθέσιμα δεδομένα.