Έρευνες - Μελέτες

6 στις 10 μικρομεσαίες εταιρείες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ψηφιοποίηση

people_laptop

Εμπόδια στον δρόμο για την ψηφιοποίηση τους, συναντούν περισσότερες από έξι στις δέκα (62%) μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ανάμεσα τους και οι ελληνικές. Η διαπίστωση είναι αρκετά ανησυχητική, ειδικά σε μια εποχή, όπου - όπως έδειξε η πανδημία του COVID-19 - η ψηφιοποίηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δρόμος για την επιβίωση.

 

Η έλλειψη οικονομικών πόρων και η απουσία γρήγορου Ίντερνετ είναι τα βασικά εμπόδια για τις ελληνικές ΜμΕΠοιά είναι, όμως, τα βασικά εμπόδια, που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Σε ποσοστό 22% (23% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη), οι ελληνικές ΜμΕ κατονομάζουν ως “νούμερο 1” εμπόδιο την έλλειψη οικονομικών πόρων.

 

Ως δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο, οι ελληνικές εταιρείες αναγνωρίζουν την έλλειψη βασικών ψηφιακών υποδομών, όπως η απουσία σύνδεσης σε γρήγορο Internet. Ο παράγοντας αυτός συγκεντρώνει το 19% των απαντήσεων των ελληνικών εταιρειών και το 19% των ευρωπαϊκών.

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγορεύουν ως τρίτη μεγαλύτερη πρόκληση στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση τους, την αβεβαιότητα για τα μελλοντικά ψηφιακά πρότυπα. Αυτό απαντά το 14% των ΜμΕ στην Ελλάδα έναντι 24%, που είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων εταιρειών.

 

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών δεξιοτήτων) είναι το τέταρτο μεγαλύτερο εμπόδιο. Το ποσοστό, που συγκεντρώνει αυτή η απάντηση, ανέρχεται σε 9%, όταν το αντίστοιχο στην Ε.Ε. είναι 20%.

 

Ζητήματα ασφαλείας

Στη λίστα των εμποδίων, που αντιμετωπίζουν στην πορεία προς την ψηφιοποίηση τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβάνονται τα ρυθμιστικά εμπόδια (8% για την Ελλάδα και 23% για την Ε.Ε.). Επίσης, αντιμετωπίζουν ως σημαντικό πρόβλημα την ψηφιακή ασφάλεια (με ποσοστό 8% στην Ελλάδα και 20% στην Ε.Ε.).

 

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει το τελευταίο “Flash Eurobarometer” της Eurostat, που διενεργήθηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων εταιρειών (SMEs). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 12.000 εταιρείες απ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. (και πάνω από 3.000 εταιρείες από 12 χώρες εκτός Ε.Ε.). Διεξήχθη δε λίγο πριν οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 γίνουν πλήρως αισθητές από τις επιχειρήσεις της Ε.Ε.

 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που περιγράφει η έρευνα και όσον αφορά τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι startups στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση. Σε σύγκριση με τις ΜμΕ, ένα υψηλότερο μερίδιο νεοσύστατων επιχειρήσεων έχει προβλήματα με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις δεξιότητες.

 

Ψηφιακή στρατηγική

Παρά τα υφιστάμενα εμπόδια τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και οι startups, έχουν χαράξει πλάνα πορείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάντως, ο αριθμός των εταιρειών, που δηλώνουν ότι πορεύονται ξεκάθαρα στην οδό της ψηφιοποίησης, είναι μάλλον μικρός.

 

Για την ακρίβεια, το 21% των μικρομεσαίων εταιρειών στην Ευρώπη απαντά ότι έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ή ένα πλαίσιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30% για τις startups εταιρείες, διαμορφώνεται σε 28% για τις επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε στάδιο scale up και σε 43% για τις μεγάλες εταιρείες.