Έρευνες - Μελέτες

16η η Ελλάδα στην Ε.Ε. στο ποσοστό των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη

ideainnovation

Τη θέση της μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α), συνεχίζει να βελτιώνει η Ελλάδα. Η χώρα καταλαμβάνει, πλέον, τη 16η θέση (2019) μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., πάνω από κράτη, όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

 

Στο 1,27% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2019 στην ΕλλάδαΤο ποσοστό των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2019 στο 1,27%, από 1,21% το 2018, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών. Δηλαδή, ο δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Τo 2019 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα δαπάνες για δραστηριότητες Ε&Α ύψους €2,336,58 δισ., αυξημένες κατά €157,27 εκατ., που μεταφράζεται σε άνοδο του σχετικού ποσοστού κατά 7,2% σε σχέση με το 2018.

 

Τα προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μετρούν τις επιδόσεις σε τέσσερις τομείς: επιχειρήσεις (BES), τριτοβάθμια εκπαίδευση (HES), κρατικό τομέα (GOV) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (PNP).

 

Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Ε&Α.  Το 2019, οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν δαπάνες Ε&Α ύψους €1,073,22 εκατ. (0,59% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 2,3% σε σχέση με το 2018.

 

Σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α καταγράφεται στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €716,55 εκατ. (0,39% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 15,8% σε σχέση με το 2018.

 

 

Κρατική συμμετοχή

Αύξηση των δαπανών Ε&Α καταγράφεται και στον κρατικό τομέα, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες €527,06 εκατ. (0,28% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2018. Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει μικρότερη συνεισφορά (€19,75  εκατ., 0,01% του ΑΕΠ).

 

Σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών Ε&Α (2019), ποσό €972,61 εκατ. (ποσοστό 41,6% του συνόλου), προήλθε από τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 896,78 εκατ. ευρώ, επενδύθηκε σε δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

 

Το υπόλοιπο χρηματοδότησε δραστηριότητες Ε&Α στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (€56,35 εκατ.), στον κρατικό τομέα (€17,24 εκατ.) και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (€2,24 εκατ.).

 

Το κράτος αποτελεί τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης με €949,58 εκατ. (40,6% επί του συνόλου). Στις πηγές περιλαμβάνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση των δαπανών Ε&Α από το ΕΣΠΑ ήταν €182,72 εκατ. (αύξηση 22,1%) και αφορούσε όλους τους τομείς: επιχειρήσεις (€49,92 εκατ.), τριτοβάθμια εκπαίδευση (€68,75 εκατ.), κρατικός τομέας (€63,21 εκατ.).

 

Αύξηση παρουσίασε και η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €668,61 εκατ. στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (€360,54 εκατ.) και του κρατικού τομέα (€308,07 εκατ.).

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης Ε&Α, με €269,75 εκατ. (ποσοστό 11,5% του συνόλου), καταγράφει επίσης αύξηση το 2019.

 


 

Αύξηση της απασχόλησης

Η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α, το 2019, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν "θέσεις" πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με το 2018, αυξάνεται κατά 6,9% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 9,3%  για τους ερευνητές.

 

Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2019 ανέρχεται σε 54.833 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 40.084 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.