Έρευνες - Μελέτες

Έντονη επιδείνωση του κλίματος στην ελληνική αγορά Πληροφορικής

softwareengnew

Έντονη επιδείνωση καταγράφηκε στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού τον Οκτώβριο, με το κλίμα να δυσμενοποιείται σημαντικά έναντι του Σεπτεμβρίου. Αυτήν την εικόνα αποτυπώνει η πορεία του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού, ο οποίος τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στις 67,2 μονάδες, από 101,2 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα, αρκετά χαμηλότερα από τον Οκτώβριο του 2019, όταν κινούνταν στις 96,9 μονάδες. 

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική διαμορφώθηκε στις 67,2 μονάδες τον Οκτώβριο, από 101,2 τον ΣεπτέμβριοΣύμφωνα με την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν έντονα τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκαν στις -43 μονάδες (από -8 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα). Αντίστοιχη είναι η πορεία και στο ισοζύγιο των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού για την τρέχουσα ζήτηση (-30 μονάδες από -8 μονάδες). 

Οι έντονα θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, επίσης, μειώθηκαν κατακόρυφα, καθώς ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις +17 μονάδες τον Οκτώβριο (από +83 μονάδες τον Σεπτέμβριο). Παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου υποχώρησαν αισθητά στις +26 μονάδες (από +58 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα). 

Στο μεταξύ, οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές περιορίζονται στις -26 μονάδες (από -33 μονάδες τον Σεπτέμβριο). Τέλος, το 26% (από 8%) των επιχειρήσεων του τομέα δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία τον Οκτώβριο. Το 25% επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 22% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 9% (από 25%) παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους. 

Το κλίμα στην Ελλάδα
Συνολικά, το οικονομικό κλίμα στην ελληνική αγορά σημείωσε μικρή βελτίωση τον Οκτώβριο, λόγω της ενίσχυσης των προσδοκιών σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Λιανικό Εμπόριο, ενώ σημειώθηκε επιδείνωση σε Υπηρεσίες και Καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 92,3 μονάδες, έναντι 89,5 μονάδων τον Σεπτέμβριο. 

Μικρή ενίσχυση των προσδοκιών καταγράφηκε στο Λιανικό εμπόριο και εντονότερη στις Κατασκευές και τη Βιομηχανία, σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες και κυρίως την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία υποχώρησε σημαντικά. “Η περαιτέρω έξαρση της υγειονομικής κρίσης τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας που λήφθηκαν, κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, κυρίως στα νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας”, αναφέρει η έρευνα.

Επισημαίνεται ότι η έρευνα δεν ενσωματώνει τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου. Οι αβεβαιότητες για τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πανδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς, κλιμακώνονται και οι αρνητικές επιδράσεις τους στις προσδοκίες αναμένεται να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη έμφαση τον επόμενο μήνα.

Αμετάβλητος ο δείκτης στην Ε.Ε.
Στο μεταξύ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε αμετάβλητος τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο, διαμορφούμενος στις 90,9 μονάδες στην Ευρωζώνη και στις 90,0 μονάδες στην Ε.Ε. Η υποχώρηση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες (-0,6) και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-1,6), αντιστάθμισαν τη μικρή εκ νέου βελτίωση στη Βιομηχανία (+1,8) και στο Λιανικό εμπόριο (+1,7) και την ηπιότερη βελτίωση στις Κατασκευές.

Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης ενισχύθηκε στη Γερμανία (+1,5) και την Ιταλία (+1,2), ενώ κατέγραψε απώλειες στην Ολλανδία (-2,2) και στη Γαλλία (-4,5), με το οικονομικό κλίμα στην Ισπανία ( -0,2) να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο.