Έρευνες - Μελέτες

Μόλις το 6% των εταιρειών στην Ευρώπη είναι “digital leaders”

peoplewalk

Σταθερά, αλλά με αργούς ρυθμούς, εξελίσσεται μέχρι σήμερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σήμερα μόλις το 6% των εταιρειών θεωρούνται Ψηφιακοί Ηγέτες (Digital Leaders). Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 4% το 2018 και 3% το 2016.

Το 2018, οι Ψηφιακοί Ηγέτες - Digital Leaders - αποτελούσαν το 4% του συνόλου από 3% το 2016Αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται, πλέον, το “ιερό δισκοπότηρο” για όλες τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, η ψηφιακή μετάβαση δεν γίνεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Το 2020, οι εταιρείες που υιοθετούν την τεχνολογία, οι “Digital Adopters” - η δεύτερη πιο ώριμη ψηφιακά ομάδα επιχειρήσεων - αποτελεί το 36% του συνόλου. Από 20% το 2018 (αύξηση 16 ποσοστιαίων μονάδων) και 12% το 2016.

Ο μεγάλος αριθμός των ευρωπαϊκών εταιρειών ανήκει στην κατηγορία των “Digital Followers”, η οποία αντιπροσωπεύει το 41% σήμερα, από 33% το 2018 και 37% το 2016. Τέλος, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που υστερούν ψηφιακά “Digital Laggars”, αποτελούν το 2% από 10% το 2018 και 14% το 2016.

Η πανδημία του COVID-19 σαφώς και αναγκάζει τις επιχειρήσεις, παγκοσμίως, να επιταχύνουν τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού τους, επιτυγχάνοντας μέσα σε λίγους μήνες αυτό που κανονικά θα απαιτούσε χρόνια. Η υγειονομική κρίση έχει όντως εξελιχθεί στον καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τη μελέτη “Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού” (DT Index) της Dell Technologies, 8 στις 10  επιχειρήσεις έχουν επιταχύνει ορισμένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού το 2020. Επίσης, ποσοστό 79% επανεφευρίσκει το επιχειρηματικό του μοντέλο.

Εμπόδια
Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η έρευνα, ο συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός είναι δύσκολος: το 94% απαντά ότι αντιμετωπίζει παγιωμένα εμπόδια στον μετασχηματισμό. Το πρώτο από τα τρία κορυφαία τρία εμπόδια για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 2020, συνδέεται με τις ανησυχίες για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (από την 5η θέση το 2016).

Το δεύτερο κυριότερο εμπόδιο σχετίζεται με την έλλειψη προϋπολογισμού και πόρων (1η θέση το 2016 και 2η  το 2018). Το τρίτο εμπόδιο αφορά την αδυναμία εξαγωγής συμπερασμάτων από τα δεδομένα ή/και εξαιτίας υπερβολικού όγκου πληροφορίας (άλμα οκτώ θέσεων από το 2016). 

Αλλαγή ατζέντας
Πριν από την πανδημία, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν έντονα στις θεμελιώδεις τεχνολογίες και όχι στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) παραδέχεται ότι, ως αποτέλεσμα της διαταραχής της πανδημίας, χρειάζεται μια πιο ευέλικτη υποδομή πληροφορικής, για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

Η μελέτη DT Index παρουσιάζει τις κορυφαίες τεχνολογικές επενδύσεις για τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια: Κυβερνο-ασφάλεια, Εργαλεία διαχείρισης δεδομένων, Υποδομή 5G, Λογισμικό προστασίας προσωπικών δεδομένων και Περιβάλλοντα multi-cloud.

Αναδυόμενες τεχνολογίες
Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, το 82% οραματίζεται αυξημένη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για να μάθει πώς να εκτελεί ενέργειες ή να αντιμετωπίζει ζητήματα άμεσα. Στο μεταξύ, το 85% προβλέπει ότι θα κάνει χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και μοντέλα δεδομένων για την πρόβλεψη πιθανών διαταραχών. 

Επιπρόσθετα, το 78% προβλέπει ότι τεχνολογίες distributed ledgers - όπως το Blockchain - θα καταστήσουν την οικονομία συμβάσεων έργου (Gig economy) πιο δίκαιη (αποκόπτοντας τα ενδιάμεσα μέρη). Παρά τα ευρήματα αυτά, μόνο το 16% σχεδιάζει να επενδύσει σε Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, μόλις το 32% στην Τεχνητή Νοημοσύνη και μόλις 15% σε distributed ledgers τεχνολογίες στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

Η έρευνα
H μελέτη “Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού” (DT Index) της Dell Technologies περιγράφει την κατάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις επιδόσεις του σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει 4.300 επιχειρηματικούς ηγέτες (από το επίπεδο C-suite μέχρι τα διευθυντικά στελέχη) σε εταιρείες μέσου ή μεγάλου μεγέθους σε 18 χώρες.