Έρευνες - Μελέτες

8 στα 10 hedge funds επενδύουν σε ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις

peoplewalk

Η πανδημία του COVID-10 έχει - αν μη τι άλλο - διαταράξει τον παγκόσμιο οικονομικό κύκλο. Ωστόσο, υπάρχουν επενδυτικοί κλάδοι, που αναδεικνύονται ανθεκτικοί στην κρίση και κρατούν υψηλά το επενδυτικό …φρόνημα.

 

Τα μισά hedge funds του πλανήτη δηλώνουν ότι επενδύουν σε δράσεις κυβερνοασφάλειαςΈνας εξ αυτών είναι τα hedge funds, τα οποία - σε μεγάλο βαθμό - κάθε άλλο παρά αδρανή εμφανίζονται, με την τεχνολογία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τους. Πάνω από το 80% των hedge funds, ανά τον κόσμο, επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογικές δυνατότητες. Οι μισές εταιρείες απαντούν ότι επενδύουν σε δράσεις κυβερνοασφάλειας.

 

Στο μεταξύ, μία στις τρεις απαντά ότι αναπτύσσει κεντρική αποθήκη δεδομένων (data warehouse) για να υποστηρίξει την ανάλυση δεδομένων και την παραγωγή αναφορών. Συνολικά, οι εταιρείες του κλάδου επαναξιολογούν το υφιστάμενο λειτουργικό μοντέλο τους και προσαρμόζουν τις βασικές οργανωτικές διαδικασίες, τη δομή κόστους και το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επενδυτών τους.

 

Αυτό διαπιστώνει νέα έρευνα από την KPMG και την ένωση Alternative Investment Management Association (AIMA). Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα hedge funds ετοιμάζονται να εξέλθουν από τη διαταραχή, που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορωνοϊού, πιο ανθεκτικά, ευέλικτα, διαφοροποιημένα, αποτελεσματικά και παραγωγικά.

 

Στην έκθεση Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality (“Ευέλικτες και ανθεκτικές: οι εναλλακτικές επενδύσεις αγκαλιάζουν τη νέα πραγματικότητα”) συμμετείχαν 144 διαχειριστές hedge funds, στη διάρκεια του 1ου κύματος της πανδημίας.

 

Διατήρηση ταλέντων

Με τις δια ζώσης συναντήσεις σχεδόν αδύνατες, το 58% των διαχειριστών hedge funds αναφέρει ότι προχωρά στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων. Οι τηλεδιασκέψεις μέσω βίντεο και data rooms είναι η νούμερο ένα λύση για τη βελτίωση του μοντέλου διαχείρισης των επενδυτών τους (IR). Η ευελιξία και η αυξημένη συχνότητα των διαδικτυακών συναντήσεων ωφελεί και τους επενδυτές και τους διαχειριστές, ενώ έχει εισάγει ίσους όρους μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών ανεξαρτήτου μεγέθους.

 

Τα hedge funds, παρά την πανδημία, συνέχισαν να κάνουν προσλήψεις στρατηγικού χαρακτήρα, με το νέο αποκεντρωμένο εργασιακό καθεστώς να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην ανεύρεση των νέων ταλέντων εκτός των παγιωμένων διαδικασιών. Σε ποσοστό 57%, οι διαχειριστές ανέφεραν ότι είτε έχουν προσλάβει, είτε αναζητούν ενεργά να προσλάβουν νέα ταλέντα από την έναρξη της πανδημίας.

 

Οι εταιρείες του κλάδου υιοθετούν μια πιο ευέλικτη και συνεργατική προσέγγιση για την κατάρτιση των σχεδίων επιστροφής στο γραφείο. Η ανάγκη για τροποποίηση των εργασιακών χώρων (64%), η εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα πρωτόκολλα για την υγιεινή (44%) και οι προβληματισμοί σχετικά με τις μετακινήσεις (42%), αποτελούν τα βασικά ζητήματα. 

 

Στο μεταξύ, σε ποσοστό 71% οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η πετυχημένη επιχειρησιακή λειτουργία στο υφιστάμενο εξ αποστάσεως εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καταλύτη για την αύξηση του outsourcing. Το outsourcing αφορά λειτουργικές και τεχνολογικές λύσεις, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση δαπανών και την επίτευξη καλύτερων περιθωρίων κερδοφορίας.

Περί αποδοτικότητας

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, τα hedge funds χρειάζεται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για την πιο αποτελεσματική διοίκηση τους στη διάρκεια της παρούσας περιόδου. Πάνω από 25% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι καταρτίζουν σχέδια για την αύξηση της απόδοσης τους, μέσω περισσότερων επενδύσεων στην τεχνολογία.

 

Οι διαχειριστές των hedge funds καταρτίζουν σχέδια τόσο για της ευκαιρίες που ανακύπτουν, όσο και την συνεχιζόμενη διαταραχή στην αγορά. Ένας στους πέντε ερωτηθέντες θεωρεί ότι αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων. Η εμπειρία από τη νόσο COVID-19 απέδειξε ότι είναι ικανοί να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, στοχεύοντας στην ευελιξία την και ανθεκτικότητα.  

 

Τέλος, πολλές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την κουλτούρα τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων τους. Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%)  θεωρούν τη μεγαλύτερη ευελιξία στην εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων ως θετικό, με το 46% να τονίζουν τα οφέλη για τους εργαζόμενους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων.