Έρευνες - Μελέτες

1 στις 4 εταιρείες στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένη για περιστατικά ψηφιακής ασφαλείας

internet_security

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (25%) είναι ασφαλισμένη για περιστατικά ασφάλειας ΤΠΕ. Μάλιστα, η επίδοση της χώρας μας βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι μία στις πέντε εταιρείες (21%).

 

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 27, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι μία στις πέντε επιχειρήσειςΤα στοιχεία δημοσιοποίησε η Eurostat και σύμφωνα με αυτά, το 2019, το 21% των επιχειρήσεων της Ε.Ε. με 10 ή περισσότερα άτομα ανέφερε ότι έχει κάποιου είδους ασφάλιση έναντι περιστατικών ασφάλειας ΤΠΕ. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 20% στις μικρές επιχειρήσεις, 28% στις μεσαίες και 35% στις μεγάλες εταιρείες.

 

Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά των επιχειρήσεων, που έχουν προχωρήσει σε κάποιου είδους ασφάλιση έναντι των περιστατικών ασφαλείας στο ICT είναι 24% για τις μικρές εταιρείες, 37% για τις μεσαίες και 39% για τις μεγάλες. Οι καλύτερες επιδόσεις των μεγάλων επιχειρήσεων στο θέμα της ασφάλισης έναντι περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας εξηγούνται - εν μέρει - από το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από προβλήματα, που προκύπτουν από περιστατικά ασφάλειας ΤΠΕ.

 

Το κράτος - μέλος με το υψηλότερο μερίδιο επιχειρήσεων με ασφάλιση έναντι συμβάντων ασφάλειας ΤΠΕ ήταν, το 2019, η Δανία (56% όλων των επιχειρήσεων), ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία (με 39% έκαστη), με την Ισπανία να έπεται με 33%.

 


Οι χειρότερες επιδόσεις

Στον αντίποδα, τις χειρότερες επιδόσεις έχουν η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία, όπου ποσοστό μικρότερο του 5% των εταιρειών είναι ασφαλισμένες έναντι περιστατικών ασφάλειας ΤΠΕ. Ειδικότερα,

στη Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 3%, ενώ στη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία μόνο 4%.

 

 

Συχνότητα κρουσμάτων

Όσον αφορά τα περιστατικά ψηφιακών επιθέσεων, συνολικά, η Eurostat διαπιστώνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω συμβάντων, που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠΕ. Το ένα τέταρτο (23%) αντιμετώπισε προβλήματα από τέτοια περιστατικά το 2019, έναντι 17% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 11% στις μικρές.

 

Μέτρα αντιμετώπισης

Το 2019, το πιο συνηθισμένο μέτρο ψηφιακής ασφάλειας, που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε., σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Eurostat, ήταν η ενημέρωση του λογισμικού ή των λειτουργικών συστημάτων (87%). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο έλεγχος ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (77%), η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ξεχωριστή τοποθεσία ή στο cloud (76%) και ο έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο (64%).

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τεχνικές κρυπτογράφησης δεδομένων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (38%), δοκιμές ασφαλείας ΤΠΕ (36%), αξιολόγηση κινδύνου ΤΠΕ (34%) και ταυτοποίηση χρήστη και πιστοποίηση μέσω βιομετρικών μεθόδων (10%).