Έρευνες - Μελέτες

Τι κοιτούν οι επενδυτές σε μια οικονομία: την ενσωμάτωση της τεχνολογίας

peoplewalk

Ιδιαίτερη βαρύτητα στον βαθμό με τον οποίο μία χώρα ενσωματώνει την τεχνολογία δίνουν πλέον οι επενδυτές, προκειμένου να επιλέξουν τη χώρα προορισμού των μελλοντικών επενδύσεων τους. Περισσότεροι από επτά στους δέκα επενδυτές (71%) απαντούν ότι βασικό κριτήριο, ώστε να αποφασίσουν πού θα κατευθύνουν μια μελλοντική επένδυση, είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τον δημόσιο τομέα (71%).

 

Τον βαθμό ενσωμάτωσης της τεχνολογίας από επιχειρήσεις, κοινωνία και Δημόσιο και τις δεξιότητες του δυναμικού, κοιτούν οι επενδυτέςΤο κριτήριο αυτό βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές επιλέγουν τις χώρες, όπου θα κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους. Στην πρώτη θέση της ίδιας λίστας βρίσκεται η βαρύτητα και ο αντίκτυπος των εθνικών προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας, που εφαρμόζει μία χώρα.

 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον - αν και μάλλον αναμενόμενο - είναι ότι πολύ υψηλά και συγκεκριμένα στην τρίτη θέση της λίστας, τοποθετούνται από τους επενδυτές οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού (62%). Από τον γενικό κανόνα που ισχύει για όλες τις χώρες, δεν ξεφεύγει η Ελλάδα.

 

Οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (69%) και το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (66%) είναι τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας, που χτίζουν το προφίλ της χώρας ως ελκυστικού προορισμού για ξένους επενδυτές. Οι τομείς, όπου πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει η χώρα για να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, είναι η στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (38%).

 

Ψηφιακή τεχνολογία

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα “EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020” της ΕΥ Ελλάδος, με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Ελλάδα βελτιώνει σταθερά το προφίλ της ως προορισμού ξένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Μάλιστα, η συμμετοχή των επενδύσεων στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώθηκε στο 15% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα μας, την τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%), για το ίδιο διάστημα.

 

Η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην Ελλάδα δεν αφορά φυσικά μόνο την ψηφιακή τεχνολογία και σίγουρα παγιώνεται, παρά το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα, που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Το 38% των επενδυτών εκτιμά ότι η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, βελτιώθηκε τον τελευταίο χρόνο.

 

Στο μεταξύ, το 62% θεωρεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά ελκυστική, ενώ το 41% αναφέρει ότι ενισχύθηκε η εικόνα της χώρας από την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 28% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο - το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου διεξήχθησαν αντίστοιχες έρευνες.