Έρευνες - Μελέτες

Εμβληματικά ψηφιακά έργα θέτει η Ευρώπη στο επίκεντρο του NextGenerationEU

next_gene

Εμβληματικά, όπως η ίδια τα χαρακτηρίζει, έργα, που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία και τις ευρυζωνικές υποδομές, θέτει η Ευρώπη στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την ανάκαμψη από την υγειονομική και οικονομική κρίση. Ενθαρρύνει, μάλιστα, τα κράτη - μέλη να συμπεριλάβουν, κατά προτεραιότητα, αυτά τα έργα στις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, που θα υποβάλλουν στην Ε.Ε. προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, NextGenerationEU.

 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη να δρομολογήσουν έργα, που συνδέονται με τις οπτικές ίνες και το 5G, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, τα digital skillsΜε στόχο να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την ψηφιακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη - μέλη να τρέξουν επενδύσεις σε επτά εμβληματικούς τομείς. Ο πρώτος σχετίζεται με τη συνδεσιμότητα και αφορά την ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

 

Ο δεύτερος εμβληματικός - κατά την Επιτροπή - τομέας αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας. Ο τρίτος τομέας, στον οποίο η Ένωση ζητά να επικεντρώσουν τα κράτη - μέλη τις προτάσεις τους προς την Επιτροπή για δανειοδότηση από το NextGenerationEU, αφορά την αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων cloud δεδομένων. Επίσης, την ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.

 

Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ο τέταρτος τομέας παρεμβάσεων, που θέτει σε προτεραιότητα η Ένωση: “προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες”, αναφέρει σε σχετικό έγγραφο.

 

Καθαρές τεχνολογίες

Με στόχο τη λεγόμενη “πράσινη μετάβαση” - κομβικό πυλώνα της στρατηγικής της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια - η  Επιτροπή ζητά την προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Ο έκτος άξονας αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, ενώ ο τελευταίος συνδέεται με την προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και “έξυπνων” μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.

 

“Με βάση τη συνάφειά τους σε όλα τα κράτη - μέλη, τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη - μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδια τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους συγκεκριμένους εμβληματικούς τομείς”, αναφέρει χαρακτηριστικά η Επιτροπή. 

 

NextGenerationEU: Επόμενα βήματα

Χθες, η Επιτροπή παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €672,5 δισ., στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2021. Διευκρίνισε δε ότι έχει καθορίσει στρατηγική καθοδήγηση για την εφαρμογή του Μηχανισμού, ο οποίος είναι το βασικό μέσο ανάκαμψης στον πυρήνα του NextGenerationEU. Ο μηχανισμός θα παράσχει δάνεια πρωτοφανούς ύψους €672,5 δισ. και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτικής στήριξης για τα κρίσιμα πρώτα έτη της ανάκαμψης.

 

Προκειμένου να επωφεληθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη - μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα προσχέδιά τους για ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, που περιγράφουν τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια πολιτικής της Ε.Ε.

 

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ούτως ώστε ο μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λήγει στις 30 Απριλίου 2021. Ωστόσο, τα κράτη - μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά προσχέδιά τους από τις 15 Οκτωβρίου 2020.