Έρευνες - Μελέτες

Η πανδημία ώθησε τις ψηφιακές λειτουργίες των εταιρειών χρόνια μπροστά

peopleworkkkk

Αλλαγές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν χρόνια για να ολοκληρωθούν, επιτεύχθηκαν μέσα σε λίγους μόνο μήνες στην ψηφιακή λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω του COVID-19. Περίπου μία στις τρεις εταιρείες (30%) αναφέρει ότι η πρόοδος, που έχει σημειωθεί σε ψηφιακό επίπεδο, τις έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο, όπου περίμεναν να είναι αυτήν τη στιγμή.

Το 30% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι η πρόοδος, που έχει σημειωθεί, τις έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο όπου περίμεναν να είναι σήμεραΜάλιστα, η πλειοψηφία (80%) των στελεχών τονίζει ότι είδε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα “2020 CEO Outlook” της KPMG, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτέλεσε το “κλειδί” για τη βελτίωση της λειτουργικής ανθεκτικότητας (operational resilience) των εταιρειών. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις έχουν σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών.

Οι CEOs σημειώνουν ότι έχουν επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία κατά την περίοδο του lockdown. Και πλέον ποντάρουν σε βασικές διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, για να καταστήσουν τις εταιρείες τους περισσότερο ανθεκτικές από λειτουργική άποψη, πιο ευέλικτες και πιο πελατοκεντρικές.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο τρίτα (67%) των CEOs είναι πιθανόν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην τεχνολογία απ’ ό,τι στους ανθρώπους. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου από την αρχική έρευνα.

Να σημειωθεί ότι η KPMG πραγματοποίησε δύο έρευνες, σε CEOs παγκόσμιων εταιρειών, μία κατά την έναρξη της πανδημίας τον Ιανουάριο και μία τον Ιούλιο/Αύγουστο. 


Ιεράρχηση
Από τη δεύτερη έρευνα προκύπτει ότι η ατζέντα των ηγετών έχει μεταβληθεί δραστικά από την αρχή της χρονιάς. Πλέον, η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρική ευθύνη βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των CEOs - απόρροια της πανδημίας του COVID-19.  


Αναλυτικότερα, ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19, οι CEOs των εταιρειών με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού ως μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη. Τον Ιανουάριο, οι CEOs κατέταξαν την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού 11 θέσεις χαμηλότερα από τους υπόλοιπους κινδύνους για την ανάπτυξη.

Ωστόσο, από την αρχή της πανδημίας, το ταλαντούχο δυναμικό κατονομάζεται, πλέον, ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις τους, πάνω από την εφοδιαστική αλυσίδα και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο. 


Κοινωνικός ρόλος
Αλλαγές έχει φέρει η πανδημία και στον δομικό ρόλο που καλούνται, πλέον, να παίξουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία, ενώ έχει αναδείξει και τον κομβικό ρόλο που καλούνται να παίξουν τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη.


Ήδη από τις αρχές του έτους, οι CEOs ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνία. Τα δύο τρίτα (65%) των CEOs δήλωναν ότι ο κόσμος περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις. Εξάλλου, τα τρία τέταρτα (76%) να συμφωνούν ότι ως επικεφαλής είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αλλαγή σε κοινωνικά ζητήματα.

Η πανδημία επιτάχυνε την εστίαση των παγκόσμιων στελεχών στον ρόλο τους στην κοινωνία. Οι CEOs αισθάνονται ότι οι πρόσφατες εξελίξεις τους ανάγκασαν να εξετάσουν, εάν ο σκοπός της εταιρείας τους πληροί τα πρότυπα που αναμένουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Μάλιστα, το 79% δηλώνει ότι χρειάστηκε να επανεξετάσει τον σκοπό της επιχείρησης, ως αποτέλεσμα του COVID-19.

Κατά την ίδια πλειοψηφία (79%) αισθάνονται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση. Η εξέλιξη έχει θέσει τους παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) σχεδόν στην κορυφή της ατζέντας των CEOs, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των επικεφαλής έχουν στρέψει την προσοχή τους προς την κοινωνική διάσταση των ESG, κατά την παρούσα περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Το μέλλον
Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα τρία χρόνια, το 32% των CEOs εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα τώρα απ’ ό,τι στην αρχή του χρόνου για την παγκόσμια οικονομία. Οι CEOs, ωστόσο, είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους χωρών (45% βεβαιότητα).

Εκφράζουν, επίσης, μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ανθεκτικότητα της δικής τους επιχείρησης κατά τα επόμενα τρία χρόνια.