Έρευνες - Μελέτες

Τα δίκτυα στην Ελλάδα άντεξαν την αυξημένη κίνηση στη διάρκεια του lockdown

laptop_telework

Το crash test του lockdown και της απαγόρευσης των μετακινήσεων, που οδήγησε σε αύξηση της κίνησης δεδομένων στα σταθερά δίκτυα, πέρασαν επιτυχώς τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, στο διάστημα της απαγόρευσης μετακινήσεων, δεν οδήγησε σε σημαντική συμφόρηση στα δίκτυα.

Σημειώθηκε μικρή πτώση της απόδοσης, με κορύφωση κατά το διάστημα 16-29 Μαρτίου 2020Το συνολικό μέγιστο ποσοστό χρησιμοποίησης για τους τέσσερις μεγαλύτερους παρόχους δεν υπερέβη το 60%.

Από την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων προέκυψε ότι σημειώθηκε μικρή πτώση της απόδοσης, με κορύφωση κατά το διάστημα 16-29 Μαρτίου 2020. Η πτώση της απόδοσης αντιμετωπίστηκε - όπου κρίθηκε απαραίτητο - με αύξηση της χωρητικότητας, χωρίς την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων διαχείρισης της κίνησης.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, στο διάστημα παρακολούθησης, παρουσιάστηκε μέγιστη πτώση της ταχύτητας λήψης ίση με 10.53% (2.89 Mbps), ενώ η μέγιστη πτώση της ταχύτητας αποστολής ήταν 22.61% (1.42 Mbps). Η μέγιστη αύξηση της καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων ήταν 10,53% (4 ms).

Η μέγιστη πτώση της ταχύτητας δεδομένων κατά το διάστημα 16 - 29 Μαρτίου επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις του ΥΠΕΡΙΩΝ (https://hyperiontest.gr/). Στο διάστημα από 3/2/20 έως 26/4/20 η μέγιστη πτώση της ταχύτητας λήψης ήταν ίση με 28.07% (9.16 Mbps), ενώ η μέγιστη πτώση της ταχύτητας αποστολής ήταν 54.07% (3.76 Mbps). 


Ταχύτητες
Στην ίδια έκθεση (Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020), η ΕΕΤΤ διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι το εξεταζόμενο διάστημα σημειώθηκε στην Ελλάδα νέα αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην άνοδο του αριθμού των χρηστών με συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTx).

Στα πακέτα συνδέσεων, που χρησιμοποίησαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ΥΠΕΡΙΩΝ σε σύγκριση με το 2018, παρουσιάστηκε αύξηση του αριθμού των πακέτων με υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες (μείωση των χρηστών με το πακέτο ADSL 24 Mbps και αύξηση των χρηστών με πακέτα 50 και 100 Mbps).

Παράλληλα, πάντως, η ρυθμιστική Αρχή διαπιστώνει μεγαλύτερη διακύμανση στις ταχύτητες των συνδρομητών, σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι, την περίοδο που αφορά η έκθεση, υπήρξε σημαντική βελτίωση στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των τελικών χρηστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, πλέον, για όλες τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης γίνεται ενημέρωση των συνδρομητών στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών.

“Ωστόσο, ανεπάρκειες παρατηρούνται ακόμα στην ενημέρωση των συνδρομητών για τις ταχύτητες, γεγονός που διαπιστώθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ σε σημεία πώλησης”, αναφέρει η Αρχή. 

Καταγγελίες
Στο μεταξύ, την περίοδο 2019-2020 συνεχίστηκε η καταγραφή του αριθμού παραπόνων/καταγγελιών στην ΕΕΤΤ για θέματα σχετικά με τον Κανονισμό (118 παράπονα/καταγγελίες, έναντι 214 παραπόνων που ελήφθησαν την περίοδο 2018-2019). Για την επόμενη περίοδο έχει προγραμματιστεί μια πιο λεπτομερής καταγραφή των παραπόνων των συνδρομητών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας και το ανοικτό διαδίκτυο από τους ίδιους τους παρόχους, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα του αριθμού των παραπόνων, αλλά και του ποσοστού επίλυσης παραπόνων από τους παρόχους. Επίσης, εξετάζεται η περαιτέρω αναβάθμιση των μετρητικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας με βάση μετρήσεις των ίδιων των χρηστών, τόσο για τα σταθερά όσο και για τα κινητά δίκτυα.