Έρευνες - Μελέτες

Η αγορά των εφαρμογών παρήγαγε έσοδα €187 δισ. στην Ευρώπη το 2019

appssmart

Σε μία άκρως υπολογίσιμη αγορά, εξελίσσεται αυτή των εφαρμογών (applications) για την Ευρώπη. Η οικονομία των applications παρήγαγε, το 2019, ετήσια έσοδα €187 δισ. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεισφέροντας αξία 0,4% στο ΑΕΠ της Ένωσης το περασμένο έτος. Επιπλέον, το οικοσύστημα των εφαρμογών υποστήριξε συνολικά - άμεσα και έμμεσα - πάνω από 1,3 εκατ. έως 1,7 εκατ. θέσεις εργασίας επί ευρωπαϊκού εδάφους. Μάλιστα, η σχέση των Ευρωπαίων με τις εφαρμογές για κινητά γίνεται όλο και πιο στενή με την πάροδο του χρόνου: το 2019 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δαπάνησαν 19% περισσότερα χρήματα σε εφαρμογές σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η οικονομία των applications υποστήριξε άμεσα και έμμεσα 1,3-1,7 εκατ. θέσεις εργασίας επί ευρωπαϊκού εδάφουςΓια τους προγραμματιστές εφαρμογών, τα άμεσα ετήσια έσοδα ανήλθαν σε €86 δισ., στα οποία περιλαμβάνονται €23,3 δισ. έσοδα από διαφημίσεις και €5,7 δισ. από πληρωμένες λήψεις, συνδρομές και αγορές εντός της εφαρμογής. Επίσης, στα συνολικά έσοδα των προγραμματιστών περιλαμβάνονται €55,6 δισ. από συμβάσεις εργασίας και €1,6 δισ. από εμπόριο κινητών.

Τα παιχνίδια για κινητά αντιπροσώπευαν το 67% των λήψεων, των συνδρομών και των αγορών εντός εφαρμογής. Επίσης, το 2019 προέκυψε μια έμμεση συνεισφορά €1,1 δισ. λόγω της πρόσθετης κατανάλωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που προκλήθηκε από την ανάπτυξη εφαρμογών.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει μελέτη της “The App Association”, που εκπονήθηκε από την Deloitte Finance. Σύμφωνα με όσα διαπιστώνει η μελέτη, τα καταστήματα εφαρμογών για κινητά είχαν θετικό αντίκτυπο στην ψηφιακή οικονομία της Ε.Ε. και σε ένα άλλο επίπεδο: μείωσαν το κόστος συναλλαγών και τα εμπόδια εισόδου στην αγορά. Επιπλέον, συνέβαλαν στην αύξηση του ανταγωνισμού, της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των καταναλωτών. 

Μετασχηματισμός
Οι εφαρμογές - σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, που φιλοξενεί το Telecompaper - έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις με πολλούς τρόπους: οι εταιρείες ενσωματώνουν τις εφαρμογές στη διαδικασία μέσω της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες στους πελάτες τους, όπως κρατήσεις αεροπορικών ή σιδηροδρομικών εισιτηρίων. Επίσης, ορισμένες εφαρμογές έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως γεω-εντοπισμό, κάμερα, οθόνη αφής, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν ενεργοποιήσει νέες υπηρεσίες. Μάλιστα, η μελέτη διαπιστώνει ότι, πλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δομήσει τη λειτουργία τους αποκλειστικά πάνω σε εφαρμογές.

Στο μεταξύ, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τελικά, οι εφαρμογές προσθέτουν στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων κάτι πολύ πιο σημαντικό: “Νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω των applications εφαρμογής, αυξάνουν την επιλογή των καταναλωτών και την ευημερία τους”. 

Το μέλλον
Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι εφαρμογές θα αποτελέσουν στο μέλλον ακόμη πιο ζωτικό κομμάτι της καθημερινότητας μας, σε τομείς, όπως το Internet of Things (IoT), η κινητικότητα, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη, αρκετοί προγραμματιστές εφαρμογών δήλωσαν ότι η μελλοντική καινοτομία στις εφαρμογές δεν θα προέλθει από την ανάπτυξη hardware, αλλά από την πλευρά του λογισμικού.

“Η οικονομία των εφαρμογών έχει καταστεί απαραίτητη για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πρόσφατη κρίση του κορωνοϊού έδωσε μια ακόμη καλύτερη επίγνωση της σημασίας των εφαρμογών στην καθημερινή ζωή σε τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία”, αναφέρει η μελέτη.